VJEŽBA EVAKUACIJE “VATRA” U NOVOJ POSLOVNOJ ZGRADI

Prema članku 55. Zakona o zaštiti na radu (“Narodne novine” broj 71/14.118/14.154/14) poslodavac je dužan osigurati i organizirati evakuaciju i spašavanje osoba za slučaj iznenadnog događaja koji može ugroziti njihovu sigurnost i zdravlje i osposobiti osobe koje će provoditi evakuaciju. Dana 13. prosinca 2016. organizirana je vježba evakuacije pod nazivom “Vatra”. U insceniranoj vježbi osim djelatnika, sudjelovali su i Policijska postaja Zaprešić, Zavod za hitnu medicinu Zaprešić i javna vatrogasna postrojba Grada Zaprešića sa uobičajenim sredstvima i opremom. Vježba je uspješno završena u roku od 10 min. Glavni cilj ovakve vježbe bio je praktična provjera i upoznavanje djelatnika sa Planom evakuacije i spašavanja Zaprešić d.o.o. i VIO ZAPREŠIĆ d.o.o. u novoj poslovnoj zgradi.

×
×

Košarica

Skip to content