NABAVA GORIVA: OBAVIJEST O PRETHODNOM SAVJETOVANJU

Ovim putem obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekta da javni naručitelj Zaprešić d.o.o. priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave goriva s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma na razdoblje od dvije (2) godine s jednim gospodarskim subjektom.

Sukladno odredbama članka 198. stavka 3. (ZJN 2016.), javni naručitelj obvezan je prije objave dokumentacije o nabavi na EOJN-u RH u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o planovima i zahtjevima naručitelja u predmetnom postupku, objaviti prethodno savjetovanje na prijedlog dokumentacije o nabavi u trajanju od najmanje pet (5) dana.

Slijedom navedene odredbe ZJN 2016., Zaprešić d.o.o. kao javni naručitelj objavljuje na svojim internetskim stranicama nacrt prijedloga dokumentacije o nabavi zajedno s pripadajućim troškovnikom. Molimo zainteresirane gospodarske subjekte da svoje primjedbe i prijedloge dostave najkasnije do 14.07.2017. godine na e-mail: mjuric@komunalno-zapresic.hr ili mturibak@komunalno-zapresic.hr.

Zaprešić d.o.o. će nakon provedenog savjetovanja razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na svojim internetskim stranicama.

Prilog:

  1. Nacrt Dokumentacije o nabavi
  2. Nacrt Troškovnika

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu:

Mario Jurič, struč.spec.oec

Dane Ćurković, dipl.iur

Mateja Turibak, bacc.admin.public

Ovdje možete skinuti dokument u cjelosti:

Nabava goriva – Obavijest o prethodnom savjetovanju

×
×

Košarica

Skip to content