JAVNA USLUGA PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA

Stupanjem na snagu Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom koja  građane obvezuje na razvrstavanje otpada i usvajanjem Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na  području grada Zaprešića i okolnih općina, Zaprešić d.o.o. nastavlja sa usklađenjem svog poslovanja u dijelu gospodarenja otpadom prema spomenutoj Uredbi i Odluci.

Značajne novosti koje usklađenje donosi građanima su:

1. Odvoz glomaznog otpada –  prikupljat će se jedanput godišnje besplatno na lokaciji  korisnika, o čemu više možete pročitati ovdje

2. Individualnim korisnicima bit će ponuđena mogućnost vlastitog kompostiranje biootpada uz dobivanje na korištenje, bez naknade, vrtnog biokompostera.

3. Odvoz i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada obračunavat će se za sve kategorije korisnika prema količini predanog otpada, pri čemu je kriterij količine otpada u obračunskom razdoblju zaduženi volumen spremnika i  broj pražnjenja spremnika

Obračun prema broju i količini predanog otpada Zaprešić d.o.o. već se  primjenjuje u dijelu individualnih korisnika, a ulaže se i u sustav individualizacije naplate odvoza otpada  prema stvarno predanim količinama za korisnike u zgradama. U tu svrhu na 4 lokacije u Zaprešiću  su postavljeni podzemni kontejneri opremljeni senzorima koji omogućavaju praćenje broja ubacivanja otpada od strane građana.

Za korisnike u stambenim zgradama na lokacijama za koje nisu postavljeni podzemni spremnici, u prijelaznom razdoblju do uključenja u sustav podzemnih spremnika, predane količine miješanog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju biti će se udio u korištenju  zajedničkog spremnika od 1100 litara (1/ukupan broj korisnika tog zajedničkog spremnika).

S obzirom na visoke troškove koje prati ulaganje u sustav podzemnih spremnika, pokrivanje preostalih lokacija sa  stambenim zgradama planira se nastaviti i u 2018. godini na 6 lokacija.

Sukladno odredbama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada Zaprešić d.o.o., kao davatelj usluge, dostavit će svim korisnicima javne usluge obrazac Izjave o načinu korištenja javne usluge kojeg su korisnici dužni vratiti davatelju usluge u roku od 15 dana od dana zaprimanja.

Ukoliko korisnik usluge ne dostavi davatelju usluge Izjavu u roku 15 dana od dana zaprimanja iste, primjenjivat će se podaci iz Izjave koje je naveo davatelj  usluge.

Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada – u primjeni od 1. studenog 2018. godine

×
×

Košarica

Skip to content