USMENA JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJU NEKRETNINE

Na temelju Odluke o prodaji osnovnog sredstva broj KLASA: 363-01/19-01/12, UR.BROJ:238-119-09/19-01  od 28.10.2019. godine, povjerenstvo za prodaju osnovnog sredstva oglašava:

Usmena javna dražba za prodaju nekretnine

Na temelju točke II. Oglasa o usmenoj javnoj dražbi za prodaju nekretnine Klasa: 363-01/19-01/12, Ur. broj: 238-119-09/19-02 od 28. listopada 2019. godine Povjerenstvo za prodaju osnovnog sredstva, dana 27. studenog, daje sljedeću obavijest:

Obavijest – usmena javna dražba za prodaju nekretnine

×
×

Košarica

Skip to content