Usmena javna dražba za prodaju nekretnine

Na temelju Odluke o prodaji osnovnog sredstva broj KLASA: 363-01/19-01/12, UR.BROJ:238-119-09/19-01  od 28.10.2019. godine, povjerenstvo za prodaju osnovnog sredstva oglašava:

Usmena javna dražba za prodaju nekretnine