Korisničke stranice

Kako bismo ostvarili bržu, efikasniju i kvalitetniju suradnju korisnicima usluga odvoza otpada nudimo korištenje web aplikacije KomNet

KomNet aplikacija korisnicima omogućava:

  • Pregled očitanja i grafički prikaz kretanja broja pražnjenja
  • Pregled zaduženja i uplata po računima, grafički prikaz za tekuću godinu
  • Naručivanje kontejnera