Odvoz otpada 22.lipnja

U utorak 22.06.2021. (Dan antifašističke borbe) , odvoz miješanog komunalnog otpada, papira i plastike, odvija se po redovitom rasporedu.