ZAHTJEV ZA DODJELU BIOKOMPOSTERA

Poštovani korisnici usluge odvoza komunalnog otpada u obiteljskim kućama.

Grad Zaprešić proveo je otvoreni postupak javne nabave za nabavu kompostera, koja je sufinancirana sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te će se svim zainteresiranim korisnicima sa područja Grada Zaprešića te zaprešićkih naselja biti omogućena dodjela besplatnog kompostera.

Biokompost čini čak do 40% prosječne kante za otpad. Kompostiranjem možete sami proizvesti gnojivo za svoje biljke i tako doprinijeti smanjenju količine otpada u svojoj kanti. Podjelom besplatnih kompostera želimo ostvariti cilj smanjenja udjela biorazgradivog otpada u kućnom otpadu.

VAŽNO:

Zahtjev za dodjelu biokompostera mogu podnijeti isključivo korisnici na području Grada Zaprešića i zaprešićkih naselja.
Napominjemo da je primarna svrha podjele kompostera proizvodnja komposta za Vaše vlastite potrebe. Po potrebi kompost ćete moći bez naknade odlagati na našem reciklažnom dvorištu.

Prijavu za dodjelu kompostera možete obaviti putem web obrasca ili dostavom pismenog zahtjeva kojeg možete pronaći u prilogu ove obavijesti.

Narudžba – biokomposter

×
×

Košarica

Skip to content