Odvoz otpada na Uskrsni Ponedjeljak

U ponedjeljak, 18.04.2022. odvoz mješanog komunalnog otpada, papira i plastike, obavlja se po redovitom rasporedu.