Odvoz otpada na blagdan Sv. tri kralja

Odvoz miješanog komunalnog otpada, papira i plastike na blagdan Sv. tri kralja 06.siječnja (petak) 2023. godine obavljat će se prema redovitom rasporedu.