Anketa “KAM SE MEĆE KOJE SMEĆE?“

ZAPREŠIĆ d.o.o. već dugi niz godina sakuplja otpad sa područja Grada i šest okolnih Općina. Od konjske zaprege i kola, preko vreća za smeće do sofisticiranih vozila i strojeva, čipiranih posuda i podzemnih spremnika.
Otpad je definitivno javna stvar. Ono što ima veze sa svakim od nas. Neovisno o dobi, spolu ili mjestu stanovanja. Svi proizvodimo otpad.

Danas imamo preko 18 800 korisnika. Na usluzi smo svojim korisnicima i kontinuirano se trudimo biti još bolji.

Ako djela govore više od riječi, prestanite vikati. Čuli smo Vas. Znamo da znate „kam se meće koje smeće?“

Molimo Vas da nam odgovorite na nekoliko kratkih pitanja i time nam date još bolji uvid u Vaše potrebe.

Napominjemo da se anketa odnosi isključivo na korisnike u individualnim kućanstvima.

Na našem području se od 2013.godine selektivno sakuplja otpad. Na samom početku, svima nam je trebalo vremena da se prilagodimo i naučimo “kam se meće koje smeće?“. Tada su količine miješanog komunalnog otpada bile velike, a selektivno sakupljenog otpada odnosno papira i plastike zanemarive….danas, 10 godina od uvođenja selektivnog sakupljanja, mi učimo od Vas. Zahvaljujući Vama, smanjili smo količine miješanog komunalnog otpada, povećali količine selektivno sakupljanog otpada, a i uveli sakupljanje nekih novih vrsta otpada.

Anketa “KAM SE MEĆE KOJE SMEĆE?“

1. Vrste otpada koje se sakupljaju po sistemu od vrata do vrata.*

2. Vidimo da puno koristite naša reciklažna dvorišta. Znate li koliko ih ima u našem djelokrugu?*

3. Na reciklažnom dvorištu moguće je odložiti koliko vrsta otpada?*

4. Svaki korisnik (redovan platiša) može jedan put godišnje bez naknade naručiti uslugu odvoza glomaznog otpada. Koristite li tu uslugu?*

5. Promatrajući Vaše pozitivne navike u razvrstavanju otpada, koje svakodnevno dolaze sve više do izražaja, primjećujemo poluprazne posude za odvoz miješanog komunalnog otpada. Očito je jedan tjedni odvoz miješanog komunalnog otpada često previše. Jesmo li u pravu?*

6. Obzirom na jedan mjesečni odvoz papirnatog i plastičnog otpada, koliko često papirni i plastični otpad odlažete u crnu posudu za miješani komunalni otpad?*

7. Zanimaju li Vas podatci o mjesečnoj količini sakupljenog otpada na području pružanja usluge?*

8. Svim korisnicima, u individualnim domaćinstvima, dodijeljene su posude za sakupljanje otpada ovisno o potrebama. Tako je moguće da doma imate:*

9. 2017. godine napravljen je prvi podzemni spremnik na području Grada. Danas ih imamo*

10. Posude za sakupljanje otpada u sebi sadrže čip koji omogućava uvid u datum, vrijeme i vozilo koje je u određenom trenutku bilo na nekom potrošnom mjestu.*