Reciklažno dvorište Zaprešić

Otvoreno je reciklažno dvorište Zaprešić na adresi Ulica bana Josipa Jelačića 168 (uz gradsku deponiju). Uz predočenje osobne iskaznice, svi naši građani (samo fizičke osobe), mogu bez naknade odložiti preko 40 vrsta otpada.

Otpad koji će se zaprimati od korisnika usluge bez naknade:
Problematični otpad (otapala, kiseline, lužine, fotografske kemikalije, pesticidi…), otpadni papir, metali, staklo, plastika, tekstil, krupni otpad, jestiva ulja i masti, boje, deterdženti, lijekovi, baterije i akumulatori, električna i elektronička oprema, gume, građevinski otpad iz kućanstva (beton, cigle, crijepovi, pločice…)

Točnu lokaciju možete pronaći na slijedećoj poveznici : Reciklažno dvorište Zaprešić

Ljetno radno vrijeme reciklažnog dvorišta je od ponedjeljka do petka od 8.00 do 20.00 (zimsko 08:00 – 17:00)  te subotom od 8.00 do 14.00 sati.