Zaprešić d.o.o. konstantno unapređuje sustav gospodarenja otpadom.

01.09.2011. na području općine Bistra te 01.02.2013. na području grada Zaprešića i okolnih općina uvodi se sustav za automatsku identifikaciju prilikom sakupljanja otpada (na sve kante na mješani komunalni otpad ugrađeni su čipovi)

01.04.2013. na području općine Bistra te 01.01.2014. na području grada Zaprešića i okolnih općina uvodi se selektivno odvajanje papira i plastike.

U 10. mjesecu 2014. godine izgrađena su 52 „Zelena otoka“ na području grada Zaprešića i okolnih općina gdje građani mogu selektivno odvajati staklo, papir, plastiku, biootpad te tekstil.

Izgrađeno je reciklažno dvorište, koje će nakon dobivanja uporabne dozvole uskoro biti pušten u rad.

U 04. mjesecu 2017. godine postavljeni su i prvi podzemni kontejneri za kolektivno stanovanje na četiri lokacije u gradu:

  1. Trg Franje Tuđmana br. 2,3,4,5,6,7,8 (118 korisnika)
  2. A.B.Krčelića 8,10,15,17,19 (112 korisnika)
  3. Trg Mladosti 3,4,5 (127 korisnika)
  4. Trg Mladosti 11,12,13 (160 korisnika)

Postavljanje takvih kontejnera nastavit će se i idućih godina dokle god nebudemo sve objekte za kolektivno stanovanje opskrbili takvim posudama. Osim što će podzemni kontejneri povećati količinu odvojenog otpada, omogućiti realniju naplatu usluge oni će i estetski doprinijeti ljepšem izgledu grada i višem stupnju higijene za dobrobit naših sugrađana.