Izgradnja

Radna jedinica Izgradnja izvodi radove niskogradnje prvenstveno vezane uz vodovodnu i kanalizacijsku mrežu. Osim toga izvodi i građevinske radove u okviru tržišnih djelatnosti.

Poslovi izgradnje:

  • izgradnja i sanacija vodovodne i kanalizacijske mreže
  • priključci vode i odvodnje
  • nogostupi i parkirališta
  • sanacija prekopa nakon izvedenih komunalnih priključaka

Tijekom zimskog razdoblja, zbog niskih temperatura, ne izvode se sanacije prekopa.