2017.godina

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave za nabavu roba, usluga i radova – 2017.

Plan nabave_2017 – ZAPREŠIĆ d.o.o_

1. Izmjene i dopune plana nabave za 2017. godinu

2. izmjene i dopune plana nabave za 2017. godinu

Registar ugovora i okvirnih sporazuma 2017. Zaprešić

2016.godina

Javna nabava 2016.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma sklopljenih u 2016. godini – ZAPREŠIĆ d.o.o.

2015. godina

Odluka, upute, obrazloženje za plan nabave 2015.

Plan nabave osnovnih sredstava, radova i usluga u 2015. godini

Plan nabave roba u 2015. godini

Registar ugovora i okvirnih sporazuma za 2015.

2014. godina

Odluka, upute, obrazloženje za plan nabave 2014.

Plan nabave osnovnih sredstava u 2014. godini

Plan nabave radova u 2014. godini

Plan nabave roba u 2014. godini

Plan nabave roba u 2014. godini – rebalans

Registar ugovora i okvirnih sporazuma za 2014.

Sukob interesa

Temeljem članka 80.,  stavak 2, točka 1 ZJN (2016), Zaprešić d.o.o. objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi:

Popis – sukob interesa Zaprešić d.o.o.