Misija

Zaprešić d.o.o. je društvo koje je osnovano i posluje s ciljem osiguranja javnih interesa i zadovoljenja potreba svih korisnika komunalnih usluga. Te usluge su osnova razvoja i urbanog življenja područja na kojima se obavljaju, te je time određena i misija društva:

  • osigurati trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti korištenjem vlastitih tehničkih i ljudskih potencijala na principima održivog razvoja i stalnog praćenja i unapređenja europskih trendova kvalitete na području komunalnih djelatnosti
  • održavati objekte i uređaje komunalne infrastrukture u stanju funkcionalne sposobnosti uz maksimalno poštivanje zaštite okoliša, održivog razvoja i interesa jedinica lokalne samouprave, gospodarskih subjekata i stanovništva

Vizija

Zaprešić d.o.o. u ostvarivanju svoje misije predstavlja sebe kao društvo koje:

  • primjenjuje na području razvoja komunalne infrastrukture i komunalnih usluga filozofiju trajnog, održivog i usklađenog razvoja cijelog područja na kojem djeluje
  • prepoznaje vlastite ciljne skupine i smatra bitnim pratiti i zadovoljiti želje i potrebe svih korisnika svojih usluga
  • aktivno sudjeluje u promicanju zaštite okoliša, zaštite zdravlja i  poboljšanja kvalitete življenja stanovništva
  • je usmjereno na kontinuirano podizanje i kontrolu kvalitete svojih usluga unapređivanjem vlastitih tehničko-tehnoloških i ljudskih resursa
  • je moderno, stabilno i efikasno organizirano, na način koji će osigurati dovoljno poslova, aktivnosti i fleksibilnosti u postizanju financijskih rezultata