06 rujan

Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić

U srijedu, 04.09.2019. godine u zgradi ZAPREŠIĆA d.o.o. održalo se svečano potpisivanje ugovora za Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić.

Potpisana su 3 ugovora i to:

 • Ugovor o partnerstvu  na projektu poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić
 • Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020.
 • Ugovor o sufinanciranju projekta

 

Riječ je o projektu koji obuhvaća proširenje postojeće mreže odvodnje, rekonstrukciju, dogradnju i sanaciju postojećeg sustava odvodnje, rekonstrukciju i dogradnju vodoopskrbne mreže, dogradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na III. stupanj pročišćavanja otpadnih voda te nabavu opreme za održavanje sustava odvodnje.

Ukupni prihvatljivi troškovi projekta procijenjeni su na 547.040.890,00 kuna, a za njegovu provedbu kroz operativni program “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ osigurana su bespovratna sredstva EU u iznosu 387.792.012,26 kuna. Hrvatske vode i Ministarstvo zaštite okoliša i energetike osigurati će 116.777.202,04 kune, dok će preostali dio sufinancirati Grad Zaprešić i okolne općine u iznosu 42.471.675,70 kuna.

Realizacijom projekta osigurati će se kvaliteta i sigurnost vodoopskrbe, omogućiti komunalnom poduzeću nadzor i kontrolu gubitaka na mreži i ostvariti će se usklađivanje s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda. Najznačajnije i stanovnicima najvažnije je povećanje priključenosti na mrežu odvodnje u aglomeraciji Zaprešić sa sadašnjih 69% na 92% priključenosti.

 

Fotogaleriju možete pogledati u nastavku.

 

04 lipanj

Platna usluga SEPA izravno terećenje

Zaprešić d.o.o. s 3.6.2019. prelazi na platnu uslugu SEPA izravno terećenje.

Platna usluga SEPA izravno terećenje korisnicima Zaprešića d.o.o. omogućava jednostavnije plaćanje mjesečnih računa za usluge odvoza otpada, bez vođenja brige o datumu dospijeća računa, čekanja i gubljenja vremena.

Davanjem Suglasnosti korisnik ovlašćuje ZAPREŠIĆ d.o.o., Zelengaj 15, Zaprešić, da inicira platnu transakciju kojom će se teretiti transakcijski račun korisnika za mjesečnu obvezu prema Zaprešiću d.o.o.

Potpisivanje Suglasnosti za plaćanje mjesečnih računa Zaprešić d.o.o. bit će omogućeno nakon 3.6.2019.
Suglasnost za platnu uslugu SEPA osnovno izravno terećenje mogu dati klijenti banaka (korisnici kunskih tekućih ili žiro računa) koje su pristupile SEPA shemi provođenja izravnog terećenja:

 1.  Addiko bank
 2.  Agram banka
 3. Croatia banka
 4. Erste&Steiermarkische bank
 5. Hrvatska poštanska banka
 6. Istarska kreditna banka
 7. Karlovačka banka
 8. Kentbank
 9. OTP banka
 10. Podravska banka
 11. Privredna banka Zagreb
 12. Raiffeisenbank Austria
 13. Samoborska banka
 14. Sberbank
 15. Slatinska banka
 16. Zagrebačka banka

Pri izvršenju SEPA izravnog terećenja Vaša banka može naplatiti naknadu prema svojim uvjetima poslovanja i odlukama o naknadama. Korisnicima koji su Suglasnost za postojeću uslugu Izravno terećenje dali u banci automatski su se s 3.6.2019. suglasnosti prenijele u Zaprešić d.o.o. koji će, kao i do sada, inicirati platne transakcije za plaćanje mjesečnih računa u skladu s novom SEPA shemom izravnog terećenja.

U slučaju potrebe za dodatnom informacijom molimo da nas kontaktirate na broj telefona: 01/3310-315, 01/3310-789 ili putem e-maila: sepa@komunalno-zapresic.hr.

17 svibanj

Reciklažno dvorište Zaprešić

Otvoreno je reciklažno dvorište Zaprešić na adresi Industrijska cesta bb (uz gradsku deponiju). Uz predočenje osobne iskaznice, svi naši građani (samo fizičke osobe), mogu bez naknade odložiti preko 40 vrsta otpada.

Otpad koji će se zaprimati od korisnika usluge bez naknade:
Problematični otpad (otapala, kiseline, lužine, fotografske kemikalije, pesticidi…), otpadni papir, metali, staklo, plastika, tekstil, krupni otpad, jestiva ulja i masti, boje, deterdženti, lijekovi, baterije i akumulatori, električna i elektronička oprema, gume, građevinski otpad iz kućanstva (beton, cigle, crijepovi, pločice…)

Točnu lokaciju možete pronaći na slijedećoj poveznici : Reciklažno dvorište Zaprešić

Ljetno radno vrijeme reciklažnog dvorišta je od ponedjeljka do petka od 7.00 do 21.00 (zimsko 08:00 – 17:00)  te subotom od 7.00 do 13.00 sati.

 

 

16 travanj

Podzemni spremnici

U nastavku ulaganja u sustav prikupljanja otpada Zaprešić d.o.o. postavio je podzemne spremnike za korisnike u stambenim zgradama na dodatnih 7 lokacija u gradu. Ukupno je u Zaprešiću sa podzemnim spremnicima za miješani komunalni otpad, papir, plastiku, staklo i bio-otpad pokriveno 11 lokacija kojima pripada 2.355 korisnika.
Podzemni spremnici kao rješenje za odlaganje otpada korisnika u stambenim zgradama ujedno su i esteski prihvatljivi, a od građana očekujemo da nam budu partneri u održavanju čistoće na način da se pridržavaju pravila o razdvajanju otpada.
Podsjećamo građane da podzemni spremnici sami po sebi ne mogu riješiti ništa ako nema savjesnosti i odgovornosti pojedinaca koji otpad trebaju odvajati onako kako je predviđeno Odlukom, Uredbom i zakonom.

13 prosinac

Odvoz otpada u vrijeme blagdana

Odvoz komunalnog otpada, papira i plastike koji bi prema redovitom rasporedu trebao biti obavljen na Božić 25.prosinca (utorak), obavit će se 29.prosinca (subota) 2019. godine, a odvoz koji bi trebao biti obavljen na Novu godinu 01.siječnja (utorak), obavit će se 5. siječnja (subota) 2019.godine.

Odvoz komunalnog otpada, papira i plastike na Štefanje 26.prosinca (srijeda) 2019. godine obavljat će se prema redovitom rasporedu.

30 studeni

Otvorenje klizališta 02.12.2018.

U sklopu adventa na trgu Ivana Pavla II u Zaprešiću i ove godine uveseljavamo zaljubljenike u klizanje. Otvorenje klizališta bit će 2. prosinca u 17h uz besplatno klizanje za sve zainteresirane .

Radno vrijeme klizališta je svaki dan od 10h do 22h osim za vrijeme škole klizanja.

Za najmlađe klizače organizirali smo školu klizanja koja će se održavati od 03.12.2018. – 14.12.2018. i 14.01.2019. – 25.01.2019. od ponedjeljka do petka od 9h do 13h i tada nema  klizanja za građane.

U tom periodu klizanje za građanstvo je od 13h  do 22h .

Cijena ulaznice za jedan sat klizanja je 10,00kn, a najam klizaljki 5,00kn.

28 studeni

OBRAČUN ODVOZA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA OD 1.11.2018.

Sukladno odredbama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada Zaprešić d.o.o., kao davatelj usluge, uskladio je cijene javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za sve korisnike prema kriteriju predane količine otpada. Obračun prema broju i količini predanog otpada do sada se primjenjivao za korisnike u individualnim objektima, a od 1.11.2018. primjenjivat će se i za korisnike u stambenim zgradama.

Cijena javne usluge odvoza otpada za sve korisnike sastoji se od zboja cijene obavezne minimalne javne usluge (fiksni dio) i cijene javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada (varijabilni dio). Fiksni dio cijene za sve je jednak i iznosi 46,00 kn mjesečno, a varijabilni dio cijene jednak je jediničnoj cijeni pražnjena volumena spremnika (JCV) pomožene sa brojem pražnjenja spremnika (BP) i udjelom korisnika usluge u korištenju spremnika (U).

Udio korisnika usluge u korištenju spremnika inicijalno je 1 za sve korisnike, osim za korisnike u stambenim zgradama sa zajedničkim spremnikom od 1100 litara gdje je udio jednog korisnika jednak 1/ukupan broj korisnika tog zajedničkog spremnika.

Primjeri izračuna varijabilnog dijela cijene javne usluge, temeljeno na pretpostavljenom broju pražnjenja spremnika mjesečno:

 

Korisnici u individualnim objektima (posude od 120, 240 ili 1100 litara)

Količina predanog miješanog komunalnog otpada = broj pražnjenja u obračunskom razdoblju.

JCV (jedinična cijena za volumen posude od 120 l) = 1,80 kn

BP (broj pražnjenja mjesečno) = 4

udio u korištenju spremnika = 1

varijabilni dio = 7,20 kn (1,80 x 4 x 1)

 

Korisnici u zgradama – zajednički spremnik od 1100 litara

Količina predanog miješanog komunalnog otpada = broj pražnjenja u obračunskom razdoblju/ukupan broj korisnika spremnika.

JCV (jedinična cijena za volumen posude od 120 l) = 16,50 kn

BP (broj pražnjenja mjesečno) = 12

udio u korištenju spremnika = 1/28

varijabilni dio = 7,07 kn (16,50 x 12 x 1/28)

 

Zaprešić d.o.o. čipirao je sve zajedničke spremnike i na njima naznačio pripadajuće adrese korisnika kojima će se obračun odvoza otpada bazirati na ukupnom broju pražnjenja spremnika u obračunskom razdoblju i broju korisnika zajedničkog spremnika .

 

Korisnici u zgradama – podzemni spremnik

Količina predanog miješanog komunalnog otpada = broj ubacivanja otpada u obračunskom razdoblju.

JCV (jedinična cijena za volumen posude od 35 l) = 0,53 kn

BP (broj ubacivanja mjesečno) = 13

udio u korištenju spremnika = 1

varijabilni dio = 6,89 kn (0,53 x 13 x 1)

 

Na lokacijama gdje su postavljeni podzemni kontejneri primjenjuje se individualizirani sustav praćenja broja ubacivanja otpada od strane građana. Zaprešić d.o.o. kontinuirano nastavlja ulaganje u ovaj sustav zamjenom zajedničkih spremnika sa podzemnim.

 

Cjenik možete pogledati ovdje.