03 kolovoz, 2021

Odvoz otpada 05.08.2021.

U četvrtak, 05.08.2021. (Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja), odvoz mješanog komunalnog otpada, papira i plastike, obavlja se po redovitom rasporedu.

21 lipanj, 2021

Odvoz otpada 22.lipnja

U utorak 22.06.2021. (Dan antifašističke borbe) , odvoz miješanog komunalnog otpada, papira i plastike, odvija se po redovitom rasporedu.

12 lipanj, 2021

JAVNI NATJEČAJ za imenovanje direktora

Na temelju čl. 23. Društvenog ugovora ZAPREŠIĆ, društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti., Zaprešić, Zelengaj 15, točke IX. Odluke Glavne skupštine društva ZAPREŠIĆ d.o.o. o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje direktora društva od 11.6.2021. g te čl. 28. Zakona o vodnim uslugama (N.N. 66/19), čl. 14. Društvenog ugovora VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, Zaprešić, Zelengaj 15, točke IX. Odluke Skupštine društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o. o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje direktora društva od 11.6.2021. g., direktor društva ZAPREŠIĆ d.o.o. objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje direktora trgovačkog društva ZAPREŠIĆ d.o.o. i direktora trgovačkog društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o.

 

I.

Raspisuje se javni natječaj za izbor direktora trgovačkog društva ZAPREŠIĆ d.o.o. i direktora trgovačkog društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o., Zaprešić, Zelengaj 15.
Izabrani kandidat obavljati će istovremeno poslove direktora u oba trgovačka društva.

II.

Pored općih uvjeta propisanih Zakonom o trgovačkim društvima, odredbama Zakona o radu, odredbama Društvenog ugovora ZAPREŠIĆ d.o.o. i odredbama Društvenog ugovora VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o., kandidat za imenovanje direktora Društva mora ispunjavati posebne uvjete kako slijedi:
• završeni specijalistički diplomski stručni studij ili završeni sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili VII/1 stupanj stručne spreme prema propisima prije donošenja Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju,
• rukovodne i organizacijske sposobnosti koje se u suštini i u načelu procjenjuju na temelju izrađenog, obrazloženog i obranjenog Programa rada Društva za mandatno razdoblje,
• ukupno radno iskustvo od najmanje 5 (pet) godina na rukovodnim poslovima,
• nepostojanje zapreka iz čl. 239. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima.

III.

Imenovanje direktora Društva vrši se na rok utvrđen Društvenim ugovorom ZAPREŠIĆ d.o.o. odnosno Društvenim ugovorom VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o.

IV.

Uz pisanu ponudu i životopis kandidat je dužan dostaviti dokumente, u originalu ili ovjerenom prijepisu, kojima dokazuje ispunjavanje uvjeta iz točke II. ovog javnog natječaja.
Kandidat je dužan dostaviti i pisane Programe rada Društava za naredno mandatno razdoblje, te će mu se u otvorenom roku za dostavu ponude, po prethodnoj najavi, omogućiti uvid u svu relevantnu dokumentaciju, odnosno prezentirati potrebni podaci vezani uz rad i poslovanje Društava.

V.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (N.N. 121/17 i 98/19) dužni su pored dokaza o ispunjavanju gore navedenih uvjeta dostaviti i sve dokaze iz čl. 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na Internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja RH www.https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje -843/843

VI.

Javni natječaj je otvoren do 23. lipnja 2021. godine do 12:00 sati.

VII.

Ponude se podnose na adresu: ZAPREŠIĆ d.o.o., 10290 Zaprešić, Zelengaj 15, u zatvorenoj omotnici s naznakom ¨Natječaj za direktora društva ZAPREŠIĆ d.o.o. i VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o.– ne otvaraj¨
Nepravovremene ponude neće biti razmatrane.

31 svibanj, 2021

Odvoz otpada za Tijelovo

U četvrtak 03.06.2021., odvoz miješanog komunalnog otpada, papira i plastike, odvija se po redovitom rasporedu.

20 travanj, 2021

Rekonstrukcija parkirališta

Zbog rekonstrukcije i postavljanja parkirnih senzora od subote 24.04.2021. godine neće biti moguće parkiranje u Ulici P. Štoosa u Zaprešiću. Planirano trajanje radova je 10-ak dana.

14 travanj, 2021

PayDo u Zaprešiću

Zaprešić d.o.o. omogućio je korisnicima usluga parkiranja još jedan prodajni kanal korištenjem besplatne web aplikacije PayDo. PayDo je besplatna, brza i jednostavna aplikacija koju možete koristiti sigurno i jednostavno na svom mobilnom uređaju (iOs i Android).
Putem aplikacije moguće je plaćati satne parkirne karte bez ikakvog dodatnog troška, uz zaprimanje obavijesti o tome kada ističe kupljena parkirališna karta.
Aplikaciju za svoj uređaj možete preuzeti u App storeu ili na Google playu.
Prilikom plaćanja, važno je znati za koju se zonu plaća karta.

02 travanj, 2021

Odvoz otpada za blagdane

Odvoz komunalnog otpada, papira i plastike 5.4. (ponedjeljak) 2021. godine obavljat će se prema redovitom rasporedu.

02 travanj, 2021

Korisničke stranice

Kako bismo ostvarili bržu, efikasniju i kvalitetniju suradnju korisnicima usluga odvoza otpada nudimo korištenje web aplikacije KomNet

KomNet aplikacija korisnicima omogućava:

  • Pregled očitanja i grafički prikaz kretanja broja pražnjenja
  • Pregled zaduženja i uplata po računima, grafički prikaz za tekuću godinu
  • Naručivanje kontejnera

11 veljača, 2021

Plaćanje računa na blagajni Zaprešića d.o.o.

Obavještavamo građane da će od 15.02.2021. godine na blagajni Zaprešića d.o.o. u Zaprešiću, Zelengaj 15, moći plaćati samo račune za vodne usluge, odvoz otpada, grobne pristojbe i parkirališne karte.

Račune ostalih usluga naručene po pojedinačnom zahtjevu (usluge specijalnih komunalnih vozila, vodovodni i kanalizacijski priključci, pražnjenja septičkih jama i drugo)  građani će moći platiti internet bankarstvom ili u poslovnicama ovlaštenih institucija platnog prometa (FINA, banka, pošta).