09 siječanj

PRODUŽENI RAD BLAGAJNE UTORKOM

Od 7.1.2020. godine plaćanje računa bit će moguće i u popodnevnim satima na našoj blagajni koja će utorkom raditi do 18 sati (pauza 16:00 – 16:30).

Eventualni upiti, zahtjevi i reklamacije će se utorkom od 13 do 18 sati zaprimati isključivo pisanim putem.

08 siječanj

Obavijest korisnicima American Express kartica

Od 1.1.2020. godine, zbog promjene načina poslovanja American Expressa u Republici Hrvatskoj,  plaćanje  American Express karticama neće biti moguće na blagajnama Zaprešića d.o.o.

Usluge Zaprešića d.o.o. i VIO Zaprešića d.o.o. postojeći korisnici American Express kartica moći će na isti način platiti Premium Visa karticama izdavatelja PBZ Carda, a koje imaju potpuno jednaku funkcionalnost kao i dosadašnje American Express kartice.

04 prosinac

Otvorenje klizališta – 05.12.2019.

U sklopu adventa na trgu Ivana Pavla II u Zaprešiću i ove godine uveseljavamo zaljubljenike u klizanje. Otvorenje klizališta biti će 5. prosinca u 12h.

Radno vrijeme klizališta je svaki dan od 10h do 22h osim za vrijeme škole klizanja.

Za najmlađe klizače organizirali smo školu klizanja koja će se održavati od 5.12.2019. – 18.12.2019. i 13.01.2020. – 24.01.2020. od ponedjeljka do petka od 9h do 12h i tada nema  klizanja za građane.

U tom periodu klizanje za građanstvo je od 12h  do 22h .

Cijena ulaznice za jedan sat klizanja je 10,00kn, a najam klizaljki 5,00kn.

Za sve građane biti će besplatno klizanje u petak 6.12.2019. godine povodom Svetog Nikole.

08 studeni

Usmena javna dražba za prodaju nekretnine

Na temelju Odluke o prodaji osnovnog sredstva broj KLASA: 363-01/19-01/12, UR.BROJ:238-119-09/19-01  od 28.10.2019. godine, povjerenstvo za prodaju osnovnog sredstva oglašava:

Usmena javna dražba za prodaju nekretnine

Na temelju točke II. Oglasa o usmenoj javnoj dražbi za prodaju nekretnine Klasa: 363-01/19-01/12, Ur. broj: 238-119-09/19-02 od 28. listopada 2019. godine Povjerenstvo za prodaju osnovnog sredstva, dana 27. studenog, daje sljedeću obavijest:

Obavijest – usmena javna dražba za prodaju nekretnine

06 rujan

Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić

U srijedu, 04.09.2019. godine u zgradi ZAPREŠIĆA d.o.o. održalo se svečano potpisivanje ugovora za Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić.

Potpisana su 3 ugovora i to:

 • Ugovor o partnerstvu  na projektu poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić
 • Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020.
 • Ugovor o sufinanciranju projekta

 

Riječ je o projektu koji obuhvaća proširenje postojeće mreže odvodnje, rekonstrukciju, dogradnju i sanaciju postojećeg sustava odvodnje, rekonstrukciju i dogradnju vodoopskrbne mreže, dogradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na III. stupanj pročišćavanja otpadnih voda te nabavu opreme za održavanje sustava odvodnje.

Ukupni prihvatljivi troškovi projekta procijenjeni su na 547.040.890,00 kuna, a za njegovu provedbu kroz operativni program “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ osigurana su bespovratna sredstva EU u iznosu 387.792.012,26 kuna. Hrvatske vode i Ministarstvo zaštite okoliša i energetike osigurati će 116.777.202,04 kune, dok će preostali dio sufinancirati Grad Zaprešić i okolne općine u iznosu 42.471.675,70 kuna.

Realizacijom projekta osigurati će se kvaliteta i sigurnost vodoopskrbe, omogućiti komunalnom poduzeću nadzor i kontrolu gubitaka na mreži i ostvariti će se usklađivanje s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda. Najznačajnije i stanovnicima najvažnije je povećanje priključenosti na mrežu odvodnje u aglomeraciji Zaprešić sa sadašnjih 69% na 92% priključenosti.

 

Fotogaleriju možete pogledati u nastavku.

 

04 lipanj

Platna usluga SEPA izravno terećenje

Zaprešić d.o.o. s 3.6.2019. prelazi na platnu uslugu SEPA izravno terećenje.

Platna usluga SEPA izravno terećenje korisnicima Zaprešića d.o.o. omogućava jednostavnije plaćanje mjesečnih računa za usluge odvoza otpada, bez vođenja brige o datumu dospijeća računa, čekanja i gubljenja vremena.

Davanjem Suglasnosti korisnik ovlašćuje ZAPREŠIĆ d.o.o., Zelengaj 15, Zaprešić, da inicira platnu transakciju kojom će se teretiti transakcijski račun korisnika za mjesečnu obvezu prema Zaprešiću d.o.o.

Potpisivanje Suglasnosti za plaćanje mjesečnih računa Zaprešić d.o.o. bit će omogućeno nakon 3.6.2019.
Suglasnost za platnu uslugu SEPA osnovno izravno terećenje mogu dati klijenti banaka (korisnici kunskih tekućih ili žiro računa) koje su pristupile SEPA shemi provođenja izravnog terećenja:

 1.  Addiko bank
 2.  Agram banka
 3. Croatia banka
 4. Erste&Steiermarkische bank
 5. Hrvatska poštanska banka
 6. Istarska kreditna banka
 7. Karlovačka banka
 8. Kentbank
 9. OTP banka
 10. Podravska banka
 11. Privredna banka Zagreb
 12. Raiffeisenbank Austria
 13. Samoborska banka
 14. Sberbank
 15. Slatinska banka
 16. Zagrebačka banka

Pri izvršenju SEPA izravnog terećenja Vaša banka može naplatiti naknadu prema svojim uvjetima poslovanja i odlukama o naknadama. Korisnicima koji su Suglasnost za postojeću uslugu Izravno terećenje dali u banci automatski su se s 3.6.2019. suglasnosti prenijele u Zaprešić d.o.o. koji će, kao i do sada, inicirati platne transakcije za plaćanje mjesečnih računa u skladu s novom SEPA shemom izravnog terećenja.

U slučaju potrebe za dodatnom informacijom molimo da nas kontaktirate na broj telefona: 01/3310-315, 01/3310-789 ili putem e-maila: sepa@komunalno-zapresic.hr.

17 svibanj

Reciklažno dvorište Zaprešić

Otvoreno je reciklažno dvorište Zaprešić na adresi Industrijska cesta bb (uz gradsku deponiju). Uz predočenje osobne iskaznice, svi naši građani (samo fizičke osobe), mogu bez naknade odložiti preko 40 vrsta otpada.

Otpad koji će se zaprimati od korisnika usluge bez naknade:
Problematični otpad (otapala, kiseline, lužine, fotografske kemikalije, pesticidi…), otpadni papir, metali, staklo, plastika, tekstil, krupni otpad, jestiva ulja i masti, boje, deterdženti, lijekovi, baterije i akumulatori, električna i elektronička oprema, gume, građevinski otpad iz kućanstva (beton, cigle, crijepovi, pločice…)

Točnu lokaciju možete pronaći na slijedećoj poveznici : Reciklažno dvorište Zaprešić

Ljetno radno vrijeme reciklažnog dvorišta je od ponedjeljka do petka od 7.00 do 21.00 (zimsko 08:00 – 17:00)  te subotom od 7.00 do 13.00 sati.

 

 

16 travanj

Podzemni spremnici

U nastavku ulaganja u sustav prikupljanja otpada Zaprešić d.o.o. postavio je podzemne spremnike za korisnike u stambenim zgradama na dodatnih 7 lokacija u gradu. Ukupno je u Zaprešiću sa podzemnim spremnicima za miješani komunalni otpad, papir, plastiku, staklo i bio-otpad pokriveno 11 lokacija kojima pripada 2.355 korisnika.
Podzemni spremnici kao rješenje za odlaganje otpada korisnika u stambenim zgradama ujedno su i esteski prihvatljivi, a od građana očekujemo da nam budu partneri u održavanju čistoće na način da se pridržavaju pravila o razdvajanju otpada.
Podsjećamo građane da podzemni spremnici sami po sebi ne mogu riješiti ništa ako nema savjesnosti i odgovornosti pojedinaca koji otpad trebaju odvajati onako kako je predviđeno Odlukom, Uredbom i zakonom.