17 svibanj

Reciklažno dvorište Zaprešić

Otvoreno je reciklažno dvorište Zaprešić na adresi Industrijska cesta bb (uz gradsku deponiju). Uz predočenje osobne iskaznice, svi naši građani (samo fizičke osobe), mogu bez naknade odložiti preko 40 vrsta otpada.

Otpad koji će se zaprimati od korisnika usluge bez naknade:
Problematični otpad (otapala, kiseline, lužine, fotografske kemikalije, pesticidi…), otpadni papir, metali, staklo, plastika, tekstil, krupni otpad, jestiva ulja i masti, boje, deterdženti, lijekovi, baterije i akumulatori, električna i elektronička oprema, gume, građevinski otpad iz kućanstva (beton, cigle, crijepovi, pločice…)

Točnu lokaciju možete pronaći na slijedećoj poveznici : Reciklažno dvorište Zaprešić

Ljetno radno vrijeme reciklažnog dvorišta je od ponedjeljka do petka od 7.00 do 21.00 (zimsko 08:00 – 17:00)  te subotom od 7.00 do 13.00 sati.

 

 

16 travanj

Podzemni spremnici

U nastavku ulaganja u sustav prikupljanja otpada Zaprešić d.o.o. postavio je podzemne spremnike za korisnike u stambenim zgradama na dodatnih 7 lokacija u gradu. Ukupno je u Zaprešiću sa podzemnim spremnicima za miješani komunalni otpad, papir, plastiku, staklo i bio-otpad pokriveno 11 lokacija kojima pripada 2.355 korisnika.
Podzemni spremnici kao rješenje za odlaganje otpada korisnika u stambenim zgradama ujedno su i esteski prihvatljivi, a od građana očekujemo da nam budu partneri u održavanju čistoće na način da se pridržavaju pravila o razdvajanju otpada.
Podsjećamo građane da podzemni spremnici sami po sebi ne mogu riješiti ništa ako nema savjesnosti i odgovornosti pojedinaca koji otpad trebaju odvajati onako kako je predviđeno Odlukom, Uredbom i zakonom.

13 prosinac

Odvoz otpada u vrijeme blagdana

Odvoz komunalnog otpada, papira i plastike koji bi prema redovitom rasporedu trebao biti obavljen na Božić 25.prosinca (utorak), obavit će se 29.prosinca (subota) 2019. godine, a odvoz koji bi trebao biti obavljen na Novu godinu 01.siječnja (utorak), obavit će se 5. siječnja (subota) 2019.godine.

Odvoz komunalnog otpada, papira i plastike na Štefanje 26.prosinca (srijeda) 2019. godine obavljat će se prema redovitom rasporedu.

30 studeni

Otvorenje klizališta 02.12.2018.

U sklopu adventa na trgu Ivana Pavla II u Zaprešiću i ove godine uveseljavamo zaljubljenike u klizanje. Otvorenje klizališta bit će 2. prosinca u 17h uz besplatno klizanje za sve zainteresirane .

Radno vrijeme klizališta je svaki dan od 10h do 22h osim za vrijeme škole klizanja.

Za najmlađe klizače organizirali smo školu klizanja koja će se održavati od 03.12.2018. – 14.12.2018. i 14.01.2019. – 25.01.2019. od ponedjeljka do petka od 9h do 13h i tada nema  klizanja za građane.

U tom periodu klizanje za građanstvo je od 13h  do 22h .

Cijena ulaznice za jedan sat klizanja je 10,00kn, a najam klizaljki 5,00kn.

28 studeni

OBRAČUN ODVOZA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA OD 1.11.2018.

Sukladno odredbama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada Zaprešić d.o.o., kao davatelj usluge, uskladio je cijene javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za sve korisnike prema kriteriju predane količine otpada. Obračun prema broju i količini predanog otpada do sada se primjenjivao za korisnike u individualnim objektima, a od 1.11.2018. primjenjivat će se i za korisnike u stambenim zgradama.

Cijena javne usluge odvoza otpada za sve korisnike sastoji se od zboja cijene obavezne minimalne javne usluge (fiksni dio) i cijene javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada (varijabilni dio). Fiksni dio cijene za sve je jednak i iznosi 46,00 kn mjesečno, a varijabilni dio cijene jednak je jediničnoj cijeni pražnjena volumena spremnika (JCV) pomožene sa brojem pražnjenja spremnika (BP) i udjelom korisnika usluge u korištenju spremnika (U).

Udio korisnika usluge u korištenju spremnika inicijalno je 1 za sve korisnike, osim za korisnike u stambenim zgradama sa zajedničkim spremnikom od 1100 litara gdje je udio jednog korisnika jednak 1/ukupan broj korisnika tog zajedničkog spremnika.

Primjeri izračuna varijabilnog dijela cijene javne usluge, temeljeno na pretpostavljenom broju pražnjenja spremnika mjesečno:

 

Korisnici u individualnim objektima (posude od 120, 240 ili 1100 litara)

Količina predanog miješanog komunalnog otpada = broj pražnjenja u obračunskom razdoblju.

JCV (jedinična cijena za volumen posude od 120 l) = 1,80 kn

BP (broj pražnjenja mjesečno) = 4

udio u korištenju spremnika = 1

varijabilni dio = 7,20 kn (1,80 x 4 x 1)

 

Korisnici u zgradama – zajednički spremnik od 1100 litara

Količina predanog miješanog komunalnog otpada = broj pražnjenja u obračunskom razdoblju/ukupan broj korisnika spremnika.

JCV (jedinična cijena za volumen posude od 120 l) = 16,50 kn

BP (broj pražnjenja mjesečno) = 12

udio u korištenju spremnika = 1/28

varijabilni dio = 7,07 kn (16,50 x 12 x 1/28)

 

Zaprešić d.o.o. čipirao je sve zajedničke spremnike i na njima naznačio pripadajuće adrese korisnika kojima će se obračun odvoza otpada bazirati na ukupnom broju pražnjenja spremnika u obračunskom razdoblju i broju korisnika zajedničkog spremnika .

 

Korisnici u zgradama – podzemni spremnik

Količina predanog miješanog komunalnog otpada = broj ubacivanja otpada u obračunskom razdoblju.

JCV (jedinična cijena za volumen posude od 35 l) = 0,53 kn

BP (broj ubacivanja mjesečno) = 13

udio u korištenju spremnika = 1

varijabilni dio = 6,89 kn (0,53 x 13 x 1)

 

Na lokacijama gdje su postavljeni podzemni kontejneri primjenjuje se individualizirani sustav praćenja broja ubacivanja otpada od strane građana. Zaprešić d.o.o. kontinuirano nastavlja ulaganje u ovaj sustav zamjenom zajedničkih spremnika sa podzemnim.

 

Cjenik možete pogledati ovdje.

01 kolovoz

JAVNA USLUGA PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA

Stupanjem na snagu Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom koja  građane obvezuje na razvrstavanje otpada i usvajanjem Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na  području grada Zaprešića i okolnih općina, Zaprešić d.o.o. nastavlja sa usklađenjem svog poslovanja u dijelu gospodarenja otpadom prema spomenutoj Uredbi i Odluci.

Značajne novosti koje usklađenje donosi građanima su:

1. Odvoz glomaznog otpada –  prikupljat će se jedanput godišnje besplatno na lokaciji  korisnika, o čemu više možete pročitati ovdje

2. Individualnim korisnicima bit će ponuđena mogućnost vlastitog kompostiranje biootpada uz dobivanje na korištenje, bez naknade, vrtnog biokompostera.

3. Odvoz i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada obračunavat će se za sve kategorije korisnika prema količini predanog otpada, pri čemu je kriterij količine otpada u obračunskom razdoblju zaduženi volumen spremnika i  broj pražnjenja spremnika

Obračun prema broju i količini predanog otpada Zaprešić d.o.o. već se  primjenjuje u dijelu individualnih korisnika, a ulaže se i u sustav individualizacije naplate odvoza otpada  prema stvarno predanim količinama za korisnike u zgradama. U tu svrhu na 4 lokacije u Zaprešiću  su postavljeni podzemni kontejneri opremljeni senzorima koji omogućavaju praćenje broja ubacivanja otpada od strane građana.

Za korisnike u stambenim zgradama na lokacijama za koje nisu postavljeni podzemni spremnici, u prijelaznom razdoblju do uključenja u sustav podzemnih spremnika, predane količine miješanog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju biti će se udio u korištenju  zajedničkog spremnika od 1100 litara (1/ukupan broj korisnika tog zajedničkog spremnika).

S obzirom na visoke troškove koje prati ulaganje u sustav podzemnih spremnika, pokrivanje preostalih lokacija sa  stambenim zgradama planira se nastaviti i u 2018. godini na 6 lokacija.

Sukladno odredbama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada Zaprešić d.o.o., kao davatelj usluge, dostavit će svim korisnicima javne usluge obrazac Izjave o načinu korištenja javne usluge kojeg su korisnici dužni vratiti davatelju usluge u roku od 15 dana od dana zaprimanja.

Ukoliko korisnik usluge ne dostavi davatelju usluge Izjavu u roku 15 dana od dana zaprimanja iste, primjenjivat će se podaci iz Izjave koje je naveo davatelj  usluge.

 

Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada – u primjeni od 1. studenog 2018. godine

27 ožujak

Plastenik na lokaciji UPOV-a

Na lokaciji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) su započeti radovi na postavi plastenika. Plastenik je površine 250 m² i imati će sustav automatskog grijanja i provjetravanja.

U plasteniku će se proizvoditi cvijeće za potrebe uređenja gradskih površina.

Planirani završetak radova na plasteniku je u ponedjeljak, 26.03., a nastavno slijedi uzgoj presadnica cvijeća u plasteniku. Plastenik će se koristiti i za uzgoj presadnica ukrasnog bilja.

Prve presadnice možemo očekivati početkom svibnja na gradskim cvjetnjacima.

  

27 ožujak

Odvoz glomaznog otpada

Odvoz krupnog (glomaznog) otpada u 2018. godini više se neće, kao proteklih godina, obavljati na način da građani glomazni otpad dovoze u određene dane na određena mjesta (tzv. mobilna reciklažna dvorišta). Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom Republike Hrvatske (NN 50/2017), te Odlukom Grada Zaprešića o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, svaki korisnik usluge odvoza kućnog otpada Zaprešić d.o.o. ima pravo bez naknade na jedan odvoz glomaznog otpada u kalendarskoj godini. Glomazni otpad prikupljati će se na obračunskom mjestu (lokaciji) korisnika po prethodno predanom zahtjevu i dogovorenom terminu odvoza.

Korisnici koji imaju potrebu za odvozom glomaznog otpada mogu naručiti i dogovoriti  termin telefonom : 3310-315, 3310-789 ili putem e-mail adrese: zsluzbe@komunalno-zapresic.hr .

 

U glomazni otpad spada:

  1. KUPAONSKA OPREMA: kada (plastična, fiberstaklena, metalna i sl.), tuš kada, sauna, kada za djecu, kupaonski ormar i police, zavjesa ili pregrada za tuš ili kadu, nosač zavjese (karniša), umivaonik, toalet i bide (školjka i daska), slavina za vodu, nosač tuša, crijevo za tuš, stalak za ručnike i sl., ogledalo;
  2. STVARI ZA DJECU: krevet za dijete, stolica i hodalica za dijete, veće igračke, dječja kolica, auto sjedalica za dijete;
  3. PODNE OBLOGE: tepih, laminat, linoleum, parket, krzno i sl.;
  4. NAMJEŠTAJ: ormar, komoda, ladičar, vitrina, noćni ormarić i sl., polica (npr. ugradbena, samostojeća, zidna i sl.), stol (npr. radni, za računalo, kuhinjski, za blagavaonu, toaletni i sl., stolac, klupa, barska stolica, zidni/stolni sat većih dimenzija, daska kod uzglavlja kreveta, stalak (stolni, zidni za npr. tv/hi-fi), fotelja, naslonjač, krevet, tabure, madrac, nadmadrac, podnica kreveta, okvir za sliku većih dimenzija, prozorske zaštitne rešetke i grilje, sobne pregrade;
  5. KUHINJSKA OPREMA: kuhinjski elementi (ugradbeni, samostojeći i dr.), sudoper, radna površina, šank;
  6. VRTNA OPREMA: ograda i vrata, vrtni namještaj, vrtni alat, strojevi za vrt (tačke, kosilica i sl.), sjenica za vrt (rastavljena na dijelove dimenzija pogodnih za prijevoz), drvo (izrezano na dimenzije pogodne za prijevoz), posuda (za npr. cvijeće) i postolje/nosač većih dimenzija, vrtni ukrasi većih dimenzija, vrtna klupa, crijevo za vodu, oprema za razvođenje vode te posude za zalijevanje bilja, ljuljačka, suncobran i stalak za suncobran, sklopivi bazen, roštilj;
  7. OSTALI GLOMAZNI OTPAD: rolete, žaluzine, tende i sl., ljestve i samostojeće stepenice, zavjese i nosači zavjesa, vrata (npr. sobna, ulazna i dr.), staklo (okno), prozor, prozorski okvir, invalidska kolica, dekorativni predmeti većih dimenzija, oprema za kućne ljubimce većih dimenzija (akvarij, žičani kavez, i sl.), sprave za vježbanje i veća oprema za sport i rekreaciju (bicikl, daska za jedrenje/jahanje na valovima, kajak, kanu, pedalina i sl.), radijator, kante i posude većih dimenzija, tapete, daska za glačanje, okvir za sušenje rublja.

 

Sve ostalo NIJE glomazni komunalni otpad, te njega ne zbrinjavamo putem kontejnera za glomazni otpad.