Obavijest – naplata parkiranja

Na sjednici Gradskog vijeće Grada Zaprešića održanoj 02. srpnja 2019. godine donesena je  Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Zaprešića sa primjenom od 11.07.2019. godine kojom su parkirališta unutar blokova:

-Trg žrtava fašizma u blizini kućnog broja 8

-Trg žrtava fašizma u blizini kućnog broja 11 (uz zgradu Pučkog otvorenog učilišta)

-Tržna ulica

pripadaju Zoni 1, dok je Zona 2 povećana za parkiralište u Mokričkoj ulici u blizini kućnih brojeva 67-72.

Od 11.07.2019. primjenjuju se nove cijene povlaštenih parkirališnih karata za stanare u 1. zoni – cijena povlaštene mjesečne parkirališne karte stanara u 1. zoni  iznosi 30,00 kn, a godišnje 300,00 kn.