Obavijest o odvozu otpada – Praznik rada

U petak na Praznik rada, 01.05.2020., usluga odvoza miješanog komunalnog otpada, plastike i papira obavljat će se po redovitom rasporedu.