Obavijest o privremenoj lokaciji tržnice prehrambenih proizvoda

Od 16.kolovoza 2019. godine tržnica prehrambenih proizvoda privremeno se premješta na lokaciju iza pučkog otvorenog učilišta.

Karta privremene lokacije