Obračun odvoza miješanog komunalnog otpada

Od 1.11.2018. godine za sve korisnike usluga odvoza otpada primjenjuje se obračuna odvoza miješanog komunalnog otpada prema količini predanog otpada.