Odvoz otpada na Uskrsni ponedjeljak

Na Uskrsni ponedjeljak usluga odvoza miješanog komunalnog otpada, plastike i papira obavljat će se po redovitom rasporedu.