Ovdje možete ispuniti online obrazac

Zahtjev za dostavu računa putem elektroničke pošte

Zahtjev za dostavu računa putem elektroničke pošte – GROBNE NAKNADE

Otkaz dostave računa putem elektroničke pošte

Zahtjev za promjenu korisnika

Uz zahtjev je potrebno dostaviti sljedeće dokumente:
 1. Kupoprodajni ugovor
 2. Darovni ugovor
 3. Ugovor o doživotnom uzdržavanju
 4. Rješenje o nasljeđivanju
 5. Ugovor o najmu/zakupu
 6. Vlasnički list

Zahtjev za promjenu korisnika za pravne osobe

Novi korisnici ne ispunjavaju ovo polje
Uz zahtjev je potrebno dostaviti sljedeće dokumente:
 1. Kupoprodajni ugovor
 2. Darovni ugovor
 3. Ugovor o doživotnom uzdržavanju
 4. Rješenje o nasljeđivanju
 5. Ugovor o najmu/zakupu
 6. Vlasnički list

Zahtjev za izdavanje parkirališne karte za fizičke osobe

Usluga koja se naručuje:

Zahtjev za izdavanje parkirališne karte za pravne osobe

Usluga koja se naručuje:

Zahtjev za dodjelu grobnog mjesta

Narudžba usluge radne jedinice gospodarenje otpadom za fizičke osobe

Narudžba usluge radne jedinice gospodarenje otpadom za pravne osobe

Narudžba usluge tržnica za fizičke osobe

Tražena usluga

Narudžba usluge tržnica za pravne osobe

Tražena usluga

Narudžba besplatnog odvoza krupnog otpada

Besplatno preuzimanje krupnog (glomaznog) otpada u okviru javne usluge odnosi se samo na fizičke osobe. Uslugu je moguće ralizirati jednom godišnje na lokaciji korisnika, maksimalne količine 5m³.
Ukoliko je željeni termin zauzet ponudit ćemo Vam jedan od slobodnih termina.
Upozorenje
U spremnik NIJE DOZVOLJENO odlagati: građevinski otpad (šuta, cigla, crijep, azbestne ploče, građeviski stiropor, keramičke pločice i sl.), akumulatore, baterije, pesticide, boje, tekući otpad, lešine životinja, biootpad. U slučaju da se prilikom preuzimanja u spremniku uoči nedozvoljena vrsta otpada, ZAPREŠIĆ d.o.o. zadržava pravo naplate naručenog odvoza. Popis predmeta koji se smatraju krupnim komunalnim otpadom možete pročitati na našim web stranicama ili zatražiti na našem šalteru informacija.

Narudžba – biokomposter

Poštovani korisnici usluge odvoza komunalnog otpada u obiteljskim kućama, molimo Vas da se odazovete na ovu anketu o zainteresiranosti za kompostiranje biootpada putem kompostera.

Biokompost čini čak do 40% prosječne kante za otpad. Kompostiranjem možete sami proizvesti gnojivo za svoje biljke i tako doprinijeti smanjenju količine otpada u svojoj kanti. Podjelom besplatnih kompostera želimo ostvariti cilj smanjenja udjela biorazgradivog otpada u kućnom otpadu.

VAŽNO: Zahtjev za dodjelu biokompostera mogu podnijeti isključivo korisnici na području Grada Zaprešića i zaprešićkih naselja. Napominjemo da je primarna svrha podjele kompostera proizvodnja komposta za Vaše vlastite potrebe. Po potrebi kompost ćete moći bez naknade odlagati na našem reciklažnom dvorištu.

Ili preuzmite dokument i ispunite ga, te ga dostavite na adresu Zelengaj 15 na šalter.