Opći uvjeti poslovanja

Uvjeti poslovanja web stranice www.komunalno.vio-zapresic.hr sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (NN 19/2022), glava III. – SKLAPANJE UGOVORA IZVAN POSLOVNIH PROSTORIJA I UGOVORA NA DALJINU, te predstavljaju prethodnu obavijest u smislu članka 88. ZZP bez obzira radi li se o fizičkoj ili pravnoj osobi.

Narudžbom usluge Kupac potvrđuje da je upoznat s ovim uvjetima poslovanja i da je s istima suglasan. ZAPREŠIĆ, d.o.o. zadržava pravo na izmjenu ovih uvjeta i pravila bez prethodne najave.
ZAPREŠIĆ, d.o.o. tvrtka je sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, Zaprešić, Zelengaj 15, OIB: 96412232479, E-mail: zajarki@komunalno-zapresic.hr

OPIS USLUGE:

Ovi uvjeti poslovanja odnose se na rezervaciju i najam kućice. ZAPREŠIĆ, d.o.o. daje u najam ispravno rezerviranu kućicu čija je cijena iskazana u cjeniku objavljenom na web stranici www.komunalno.vio-zapresic.hr
ZAPREŠIĆ, d.o.o. ne osigurava električnu energiju, kao niti hranu i piće u piknik zoni Zajarki.
Kupac do kućice ne smije doći prijevoznim sredstvom. Kućica je natkrivena.
U slučaju potrebe Kupac se može obratiti djelatnicima ZAPREŠIĆ, d.o.o. u info kućici te će im se pružiti sve potrebne informacije.
Kućice se mogu rezervirati u periodu od ponedjeljka do petka te vikendom i blagdanom sukladno radnom vremenu koje je objavljeno na web stranici www.komunalno.vio-zapresic.hr
Uz kućicu s roštiljem Kupac može iznajmiti na korištenje:

  • rešetku s priborom za roštilj (hvataljka, vilica i lopatica) te kotlić, uz ostavljanje pologa koji se zadržava do trenutka vraćanja iznajmljene opreme i pribora.

U prostoru piknik zone Zajarki može se kupiti vreća drvenog ugljena od 2,5 kg te drva za roštilj u vreći. Po isteku radnog vremena Kupac je dužan svu iznajmljenu opremu i pribor vratiti djelatnicima u info kućicu gdje će mu se vratiti polog.

Kupac je dužan koristiti kućicu i piknik zonu Zajarki kao i okoliš pažnjom dobrog gospodara. Otpad nastali prilikom korištenja kućice potrebno je

odvojiti u posude za otpad.

Po završetku korištenja kućice odnosno isteka roka rezervacije smatra se da je ovaj Ugovor na daljinu završen i ispunjen. Za svako naredno korištenje kućice i sklapanje novog ugovora na daljinu Kupac mora ponovno proći postupak rezervacije i plaćanja kao i prihvaćanja ovih Uvjeta poslovanja.
Trošak svakoga materijalnog oštećenja nastalog unutar rezerviranog  prostora, na opremi i priboru odnosno gubitka iznajmljene opreme i pribora snosi Kupac.

KAKO NARUČITI:

Usluga rezervacije kućice ponuđena na našoj web stranici naručuje se na sljedeći način u sedam koraka:
1. Pregledajte mapu i odaberite broj kućice koji želite unajmiti.
2. Pregledajte dostupnost kućice na kalendaru i odaberite slobodan datum.
3. Pregledajte rezervaciju.
4. Upišite svoje podatke.
5. Uplatite ponudu putem generirane uplatnice  koja je važeća 24h skeniranjem koda ili uplatom na račun s pravilnim pozivom na broj i opisom plaćanja.
6. Pošaljite potvrdu o uplati na e-mail: zajarki@komunalno-zapresic.hr
7. Na Vašu e-mail adresu će pristići potvrda rezervacije.

Nakon zaprimljene potvrde o uplati na e-mail ćete dobiti potvrdu da je kućica uspješno rezervirana.

UVJETI PRODAJE:

Kupac je svaka pravna i fizička osoba te osoba koja izvrši rezervaciju i plaćanje putem web stranice www.komunalno.vio-zapresic.hr

CIJENE I NAČINI PLAĆANJA:

Sve cijene u cjeniku su navedene u eurima s uključenim PDV-om. Cijene vrijede u trenutku rezerviranja, u slučaju da se cijena tijekom rezervacije promijeni, ZAPREŠIĆ, d.o.o. će o tom prethodno obavijestiti Kupca. Zadržavamo pravo na pogreške, a u slučaju pogreške Kupac ima pravo na reklamaciju u roku od osam dana.

U postupku rezervacije kućice pojavljuju se podaci za plaćanje. Također se generira i sama uplatnica iz koje se vide podaci za uplatu.
U slučaju da se plaća m-Banking aplikacijom, generira se i QR kod koji kupac može skenirati opcijom Slikaj i platiti na svom mobilnom telefonu. Skeniranjem će se svi podaci automatski unijeti u aplikaciju, što znači da Kupac može napraviti uplatu u samo nekoliko minuta.
Na samom kraju napisane su i upute za uplatu te napomena o slanju potvrde o uplati na e-mail zajarki@komunalno-zapresic.hr. Kupac može poslati uplatu u bilo kojem formatu na istu e-mail adresu. Također je istaknuta napomena da rezervacija vrijedi 24 sata, a biti će potvrđena nakon primitka potvrde o uplati.

PRIMATELJ UPLATE:
ZAPREŠIĆ, D.O.O.
ZELENGAJ 15
10290 ZAPREŠIĆ, HRVATSKA
Račun: Zagrebačka banka d.d., Zagreb                                                     

IBAN: HR4223600001101309096
OIB: 96412232479

Izjava o sigurnosti online plaćanja


Pri plaćanju na našoj web stranici koristite CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica
putem interneta.

CorvusPay sustav osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih i osobnih podataka već od trenutka kada ih
upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke
koja je izdala Vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj
kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno
prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima.

Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni
podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS
140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane
od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najviši sigurnosni
standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz
valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke.

Corvus Pay sve prikupljene informacije smatra tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste
isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost
zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla
sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje.

Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu
pouzdanost CorvusPay sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti
i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj
sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih podataka.

Hvala što koristite CorvusPay!

KORIŠTENJE USLUGE:

Kupac ima pravo koristiti kućicu koju je rezervirao kroz postupak rezervacije. ZAPREŠIĆ, d.o.o. u slučaju više sile zadržava pravo otkaza termina na navedenoj kućici te zamjene nekim drugim terminom/ kućicom. Kupac ima pravo ne prihvatiti zamjenski termin/kućicu. ZAPREŠIĆ, d.o.o. zadržava pravo naplate, bez obzira je li Kupac koristio rezerviranu uslugu. Kupac se obvezuje za cijelo vrijeme korištenja kućice i piknik zone Zajarki provoditi mjere zaštite na način da osigura red i mir, za koje u potpunosti preuzima svu odgovornost. ZAPREŠIĆ, d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost u slučaju ozljeđivanja korisnika kućice i piknik zone Zajarki kao niti gubitka osobnih stvari.

OTKAZIVANJE NARUDŽBE:

Kupac može otkazati rezervaciju ne navodeći za to razlog najkasnije 5 (pet) dana prije datuma rezervacije. Kupac mora pisano, elektronskom poštom na e-adresu zajarki@komunalno-zapresic.hr. obavijestiti isporučitelja usluga o otkazivanju rezervacije. Ako kupac propusti rok za otkaz rezervacije, nema pravo na povrat uplaćenog novca koji se zadržava kao obeštećenje isporučitelja usluge. Povrat novca moguć je i nakon proteka roka za otkaz rezervacije jedino u slučaju lošeg vremena, na zahtjev Kupca.

SIGURNOST KUPNJE I ZAŠTITA POVJERLJIVIH PODATAKA:

Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi naši djelatnici i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

IZJAVA O PRIKUPLJANJU I KORIŠTENJU OSOBNIH PODATAKA:

Obavezujemo se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikupljamo samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su potrebni za ispunjenje naših obveza. ZAPREŠIĆ, d.o.o. prikuplja samo osnovne podatke o kupcima, te se obvezuje iste koristiti isključivo u svrhu izdavanja i dostave računa za pruženu uslugu.
Svaki korisnik u bilo kojem trenutku može zatražiti zahtjev za brisanjem svojeg korisničkog računa i osobnih podataka na e-mail Službenika za zaštitu podataka: ibpancic@komunalno-zapresic.hr .

ZAVRŠNE ODREDBE:

Kupac prihvaćanjem ovih uvjeta poslovanja potvrđuje da su mu poznati svi uvjeti i rokovi za pružanje usluge.
Ugovorne strane potvrđuju da su upoznate sa sadržajem i značenjem odredbi ovih uvjeta poslovanja te se odriču prava na pobijanje ovih uvjeta poslovanja iz razloga nerazumijevanja istih.
Za sve ono što nije regulirano u odredbama ovih uvjeta poslovanja, a relevantno je za međusobne odnose ugovornih strana imaju se na odgovarajući način primijeniti pozitivni propisi Republike Hrvatske.
Sva međusobna sporna i dvojbena pitanja koja bi mogla nastati glede tumačenja ovih uvjeta poslovanja ili njihove primjene ugovorne strane će prvenstveno pokušati riješiti na sporazuman i dogovoran način.
U slučaju da ugovorne strane ne uspiju na način opisan prethodnim stavkom riješiti međusobna sporna i dvojbena pitanja, rješavanje će povjeriti stvarno nadležnom sudu u Zaprešiću.