Radno vrijeme naplate parkiranja:

 • radnim danom od 7 do 19 sati
 • subotom od 7 do 13 sati

Sustav naplate:

 • Parkirni aparat na kovanice (po satu)
 • Web aplikacija Bmove (po satu)
 • Usluga sms-parking (po satu): 707031 (1. zona),  707032 (2. zona)
 • Uplatom na žiro račun Zaprešića d.o.o. (parking bon, dnevne, mjesečne i godišnje)
 • web portal webpark.hr

Cijene parkiranja po satu

 • 1. zona: 0,50 eur (max 2 sata)
 • 2. zona: 0,40 eur

Dnevna parkirališna karta (DPK)  je  jedinstvena (vrijedi za prvu i drugu zonu) i iznosi 7,96 eur. Vrijedi 24h ili do istog sata slijedećeg radnog dana.

Komercijalne cijene mjesečnih i godišnjih karata (fizičke i pravne osobe sa mjestom prebivališta/rada izvan zona naplata parkiranja)

 

ZONA KORISNIK MJESEČNA GODIŠNJA VRIJEDI U ZONI
1 Fizičke osobe 39,82 eur 430,02 eur 1  i  2
Pravne osobe 66,36 eur 716,70 eur 2
2 Fizičke osobe 26,54 eur 286,68 eur 2
Pravne osobe 53,09 eur 573,36 eur 2

 

Povlaštene parkirališne karte (fizičke i pravne osobe sa mjestom prebivališta/rada na području zone naplate)

 

ZONA KORISNIK MJESEČNA GODIŠNJA VRIJEDI U ZONI
1 Stanari 3,98 eur 39,82 eur 1  i  2
2 Građani Grada Zaprešića 2,65 eur 26,54 eur 2
Pravne osobe 21,24 eur 2
Zaposlenici 17,25 eur 2
Studenti veleučilišta ABK 2,65 eur 2

 

Za ostvarivanje prava na povlaštenu parkirališnu kartu potrebno je donijeti odgovarajuću dokumentaciju, ovisno o vrsti povlaštene parkirališne karte koju se želi kupiti:

KORISNIK DOKUMENTI
Stanari Osobna iskaznica ili uvjerenje o prebivališti/boravištu
Prometna dozvola
Pravne osobe Izvadak iz sudskog registra
Ugovor o zakupu poslovnog prostora (ako se radi o zakupu)
Prometna dozvola
Obrtnici Obrtnica
Osobna iskaznica
Prometna dozvola
Zaposlenici Potvrda o zaposlenju
Osobna iskaznica
Prometna dozvola
Studenti veleučilišta ABK Dokaz o pohađanju
Osobna iskaznica
Prometna dozvola

 

Cijene ostalih usluga

OPIS CIJENA
Naknada za izdavanje naljepnice za osobe sa invaliditetom 2,65 eur
Naknada za izdavanje naljepnice za korištenje rezerviranog parkirališta 2,65 eur
Prepaid bon 10 10,00 eur
Prepaid bon 20 20,00 eur
Prepaid bon 30 30,00 eur

 

Parkirališne karte moguće je kupiti:

 • na parkirnom aparatu (po satu)

Na lokacijama parkirališta postavljeni su  parkirni aparati sa detaljnim uputama za kupnju parkirališne karte. Parkirališnu kartu korisnik mora vidljivo istaknuti u vozilu (ispod vjetrobranskog stakla) kako bi ista bila vidljiva kontroloru naplate parkiranja.

 • mobilnim uređajem (po satu)

Plaćanje parkiranja po satu omogućeno je i slanjem SMS poruke na posebne (m-parking) brojeve, koji označuju pojedinu parkirališnu zonu. Za prvu zonu to je broj 707031, a za drugu 707032.

 • u prostorijama Zaprešića d.o.o., Zelengaj 15 (parking bon, dnevne, mjesečne i godišnje)

Parking bon, dnevne, mjesečne i godišnje parkirališne karte moguće je kupiti  u prostorijama Zaprešića d.o.o., RJ parkirališta, od ponedjeljka do petka od 07 do 15 sati. Zahtjev za izdavanje mjesečnih i godišnjih parkirališnih karata moguće je, uz potrebnu dokumentaciju, dostaviti i elektroničkom poštom na adresu parkiralista@komunalno-zapresic.hr.

Putem WEB-a neće biti moguće kupiti prvu povlaštenu kartu jer je potrebno dokazati pravo na istu. Nakon toga povlašteni korisnici će moći produživati kupljene proizvode.