• This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Napomene:

  1. Zaprešić d.o.o. odgovoriti će na korisničke poruke i postavljena pitanja na e-mail adresu navedenu u obrascu za postavljanje pitanja, sukladno pozitivnim zakonskim propisima kojima se uređuje pravo na pristup informacijama.
  2. Reklamacije i promjene korisničkih podataka upućene putem ovog obrasca neće se smatrati zaprimljenima. Upute o načinu i mjestu podnošenja reklamacija i prigovora, kao i upute o promjenama korisničkih podataka možete naći na našim web stranicama.
  3. Zaprešić d.o.o. zadržava pravo da na korisničke poruke i pitanja ne odgovori ili da odgovori samo djelomično ukoliko pitanja ili poruke ne odgovaraju uobičajenim i prihvatljivim normama komunikacije.
  4. Zaprešić d.o.o. zadržava pravo da na postavljeno pitanje ne odgovori ukoliko se odgovor na isto ili slično pitanje već nalazi u rubrici Česta pitanja i odgovori.
  5. Zaprešić d.o.o. zadržava pravo da ne odgovori na pitanja koja traže odgovor izvan djelokruga rada, poslovanja i odgovornosti Zaprešića d.o.o., bez obaveze da korisnika upućuje kome se za odgovor na postavljeno pitanje treba obratiti.