Projekti u tijeku

Trenutni projekti u tijeku:

Za zeleni Zaprešić

CILJ PROJEKTA:

Cilj projekta je izgraditi svijest i educirati građane grada Zaprešića o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, njegovim pravilnim odlaganjem u kućanstvima, kućnom kompostiranju te ponovnoj upotrebi predmeta s ciljem smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagalištima otpada.