Rapored odvoza papira i plastike

DAN ODVOZALOKACIJA
1. ponedjeljak u mjesecudio grada Zaprešića – ulice: A. Kovačića, A. Starčevića, Al. Đ. Jelačića, bana J. Jelačića od Skurijenijeve, D. Domjanića, D. Tadijanovića, Grada Kaštela, Hruševečka, I. Kozarčanina, I. Mažuranića, Industrijska, J. Draškovića, J. Oršića, K. Š. Đalskog, Kalamirova, Kanadska, Kiseljak, Kupljenska, Lučka, M. Bogovića, M. Krleže, M. Skurjenija, Merenjska, Pojatenska, T. Ujevića, Veliki Vrh
1. utorak u mjesecudio grada Zaprešića – ulice: A. Mihanovića, A. Šenoe, Bana J. Jelačića do Skurjenijeve, Braće Ribar, Brdovečka, D. Demetra, D. Rakovca, F. Galovića, F. Livadića, I. Kukuljevića, J. Kosića, J. Račića, Klanječka, Ledine, Lužnička, Lj. Gaja, Lj. Vukotinovića, M. Ožegovića, Mokrička, O. Ivekovića, P. Štoosa, Prigorska, Račkog, S. Fabeka, S. Vraza, V. Babukića, V. Bukovca, V. Novaka, Zabočka
1. srijeda u mjesecudio grada Zaprešića – ulice: A. Stepinca, Aleja žrtava 1903., Av. Hrv. Branitelja, Davora bašićaGalijaševićeva, I. Jurmana, I. Ostreša, I. Turkovića, I. Vencla, J. Malekovića, J. Petrekovića, Kneza Domagoja, M. Brašića, M. Gajšaka, M. Krušlina, M. Šestanja, N. Kinka, Obrubići, P. Lončara, R. Teofilovića, S. Ružić – Hlaja, Savska, Tržna, V. Prišćana, Z. Lozančića, Zagorska
1. četvrtak u mjesecudio grada Zaprešića – ulice: Bistranska, Dolenska, Hrvatske mladeži, I. Gregorića, I. Svrača, Ivanečka, Jakšina, Jelice Jug, Klake, Kodrmanova, Kolodvorska, Krapinska, M. Fistrića, M. Gupca, Nova ulica, Oborovska, P. Devčića, Poljanička, Pušćanska, R. Bosaka, Rakitovec I, II, III i IV,Ruševje, Sljemenska, Trakošćanska, V. Nazora, Z. Vinceka
3. ponedjeljak u mjesecuKupljenovo, Pojatno
3. četvrtak u mjesecuŠibice
3. petak u mjesecuMerenje, Kupljenski Hruševec
4. petak u mjesecuIvanec, Jablanovec i Jarek
DAN ODVOZALOKACIJA
4. utorak u mjesecuPoljanica (bez Bistranske i Peščenke) i Novaki
4. srijeda u mjesecuDonja Bistra i Bukovje
4. četvrtak u mjesecuOborovo i Gornja Bistra, cijela Bistranska i Peščenka
DAN ODVOZALOKACIJA
1. petak u mjesecucijelo područje općine
DAN ODVOZALOKACIJA
2. ponedjeljak u mjesecuLaduč i Šenkovec
2. utorak u mjesecuPrudnice, Javorje i Zdenci
2. srijeda u mjesecuVukovo Selo, Drenje, Harmica i Ključ
3. utorak u mjesecudio Brdovca – ulice: A. Baričevića, A. Šenoe, Bregovita od Nove ulice, D. Butorca, Gračec, I. Gregorića, J. Dojčića, J. Kukovića, Luska, N. Širanovića, N. Tesle, Nova ulica, P. Horvatića, Pavla Beluhana, Rujave, S. Radića, Šumska, Vinogradska, Željeznička
3. srijeda u mjesecudio Brdovca – ulice: B. Malekovića, Braće Bukovine, Bregovita do Nove ulice, J. Anića, Lozančićeva, M. Gupca, odvojak braće Bukovine, Popov brijeg, R. Balje, S. Zagozde, Selec, V. Leša, V. Novaka, Zagorska, Ž. Klinčića,
3. četvrtak u mjesecuPrigorje
DAN ODVOZALOKACIJA
2. četvrtak u mjesecuTrstenik, Hrastina, Marija Gorica, Oplaznik, Celine, Žlebec Gorički
2. petak u mjesecuKraj Gornji, Kraj Donji, Bijela Gorica, Sv. Križ

 

DAN ODVOZALOKACIJA
3. ponedjeljak u mjesecuHruševec Puščanski
4. ponedjeljak u mjesecuCijelo područje općine i Stanišakov Jarek

 

DAN ODVOZALOKACIJA
3. petak u mjesecuCijelo područje općine Luka