Raspored odvoza otpada

Rapored odvoza papira i plastike

DAN ODVOZALOKACIJA
1. ponedjeljak u mjesecudio grada Zaprešića – ulice: A. Kovačića, A. Starčevića, Al. Đ. Jelačića, bana J. Jelačića od Skurijenijeve, D. Domjanića, D. Tadijanovića, Grada Kaštela, Hruševečka, I. Kozarčanina, I. Mažuranića, Industrijska, J. Draškovića, J. Oršića, K. Š. Đalskog, Kalamirova, Kanadska, Kiseljak, Kupljenska, Lučka, M. Bogovića, M. Krleže, M. Skurjenija, Merenjska, Pojatenska, T. Ujevića, Veliki Vrh
1. utorak u mjesecudio grada Zaprešića – ulice: A. Mihanovića, A. Šenoe, Bana J. Jelačića do Skurjenijeve, Braće Ribar, Brdovečka, D. Demetra, D. Rakovca, F. Galovića, F. Livadića, I. Kukuljevića, J. Kosića, J. Račića, Klanječka, Ledine, Lužnička, Lj. Gaja, Lj. Vukotinovića, M. Ožegovića, Mokrička, O. Ivekovića, P. Štoosa, Prigorska, Račkog, S. Fabeka, S. Vraza, V. Babukića, V. Bukovca, V. Novaka, Zabočka
1. srijeda u mjesecudio grada Zaprešića – ulice: A. Stepinca, Aleja žrtava 1903., Av. Hrv. Branitelja, Davora bašićaGalijaševićeva, I. Jurmana, I. Ostreša, I. Turkovića, I. Vencla, J. Malekovića, J. Petrekovića, Kneza Domagoja, M. Brašića, M. Gajšaka, M. Krušlina, M. Šestanja, N. Kinka, Obrubići, P. Lončara, R. Teofilovića, S. Ružić – Hlaja, Savska, Tržna, V. Prišćana, Z. Lozančića, Zagorska
1. četvrtak u mjesecudio grada Zaprešića – ulice: Bistranska, Dolenska, Hrvatske mladeži, I. Gregorića, I. Svrača, Ivanečka, Jakšina, Jelice Jug, Klake, Kodrmanova, Kolodvorska, Krapinska, M. Fistrića, M. Gupca, Nova ulica, Oborovska, P. Devčića, Poljanička, Pušćanska, R. Bosaka, Rakitovec I, II, III i IV,Ruševje, Sljemenska, Trakošćanska, V. Nazora, Z. Vinceka
3. ponedjeljak u mjesecuKupljenovo, Pojatno
3. četvrtak u mjesecuŠibice
3. petak u mjesecuMerenje, Kupljenski Hruševec
4. petak u mjesecuIvanec, Jablanovec i Jarek
DAN ODVOZALOKACIJA
4. utorak u mjesecuPoljanica (bez Bistranske i Peščenke) i Novaki
4. srijeda u mjesecuDonja Bistra i Bukovje
4. četvrtak u mjesecuOborovo i Gornja Bistra, cijela Bistranska i Peščenka
DAN ODVOZALOKACIJA
1. petak u mjesecucijelo područje općine
DAN ODVOZALOKACIJA
2. ponedjeljak u mjesecuLaduč i Šenkovec
2. utorak u mjesecuPrudnice, Javorje i Zdenci
2. srijeda u mjesecuVukovo Selo, Drenje, Harmica i Ključ
3. utorak u mjesecudio Brdovca – ulice: A. Baričevića, A. Šenoe, Bregovita od Nove ulice, D. Butorca, Gračec, I. Gregorića, J. Dojčića, J. Kukovića, Luska, N. Širanovića, N. Tesle, Nova ulica, P. Horvatića, Pavla Beluhana, Rujave, S. Radića, Šumska, Vinogradska, Željeznička
3. srijeda u mjesecudio Brdovca – ulice: B. Malekovića, Braće Bukovine, Bregovita do Nove ulice, J. Anića, Lozančićeva, M. Gupca, odvojak braće Bukovine, Popov brijeg, R. Balje, S. Zagozde, Selec, V. Leša, V. Novaka, Zagorska, Ž. Klinčića,
3. četvrtak u mjesecuPrigorje
DAN ODVOZALOKACIJA
2. četvrtak u mjesecuTrstenik, Hrastina, Marija Gorica, Oplaznik, Celine, Žlebec Gorički
2. petak u mjesecuKraj Gornji, Kraj Donji, Bijela Gorica, Sv. Križ

 

DAN ODVOZALOKACIJA
3. ponedjeljak u mjesecuHruševec Puščanski
4. ponedjeljak u mjesecuCijelo područje općine i Stanišakov Jarek

 

DAN ODVOZALOKACIJA
3. petak u mjesecuCijelo područje općine Luka

 

Raspored odvoza miješanog komunalnog otpada

DAN ODVOZALOKACIJA
ponedjeljak dio grada Zaprešića – ulice: A. Kovačića, A. Šenoe, Aleja Đure Jelačića, B. J. Jelačića 139-165, Brdovečka, D. Demetera, D. Domjanića, D. Tadijanovića, F. Livadića, F. Galijaševića, F. Galovića, Grada Kaštela, , Hruševečka, I. Jurmana, I. Kukuljevića, I. Mažuranića, I. Turkovića, I. Vencla, Industrijska, J. Draškovića, J. Malekovića, J. Oršića, J. Petrekovića, K. Š. Đalskog, Kalamirova, Kanadska, Kiseljak, Kneza Domagoja, Kupljenska, Lučka, Lužnička, LJ. Gaja 5-35, M. Krleže, M. Ožegovića, M. Skurjenija, M. Šestanja, M.Gajšaka, Merenjska, Mokrička, Nine Kinka, Obrubići, P. Lončara, Pojatenska, Prigorska, R. Teofilovića, Savska, Stjepana Ružića Hlaja, T. Ujevića, Tržna, V. Babukića, V. Prišćana, Veliki vrh, Vukotinovićeva, Z. Lozančića
utorak dio grada Zaprešića – ulice: A. Mihanovića, A. Starčevića, B. J. Jelačića 1-102, Bistranska, Braće Ribara, D. Kodrmana, D. Rakovca, Dolenska, F. Krajačića, Hrv. mladeži , I. Gregorića, I. Ostreša, I. Svrača, Ivanečka, J. Jug, J. Kosića, J. Račića, Jakšina, Klake, Kodrmanova, Kolodvorska, Krapinska, Ledine, LJ. Gaja 1-3D, M. Fistrića, M. Račkog, K.A.Stepinca, Avenija Hrv. Branitelja, Nova ulica, O. Ivekovića, P. Devčića, P. Štoosa, Poljanička, Pušćanska, Rakitovec (I, II, III), R. Bosaka, Ruševje, S. Fabeka, S. Vraza, Sljemenska, Trakonšćanska, V. Bukovca, V. Nazora, V. Novaka, Z. Vinceka, Zabočka, Zagorska

 

DAN ODVOZALOKACIJA
utorak ŠIBICE (osim Industrijske ulice)
srijeda KUPLJENOVO,
KUPLJENSKI HRUŠEVAC
četvrtak IVANEC, JABLANOVEC, ŠIBICE (Industrijska )
petak POJATNO

 

DAN ODVOZALOKACIJA
četvrtak BUKOVJE, NOVAKI, OBOROVO, GORNJA BISTRA – ostale ulice
petak DONJA BISTRA, POLJANICA, GORNJA BISTRA ulice: M. štreka,Novo naselje, Pljuskovec, Podgorska, Strmečka, Vinogradski odvojak

 

DAN ODVOZALOKACIJA
srijeda cijelo područje općine

 

DAN ODVOZALOKACIJA
ponedjeljak BRDOVEC
utorak DRENJE, JAVORJE,
KLJUČ BRDOVEČKI, VUKOVO SELO
srijeda PRIGORJE, PRUDNICE, ZDENCI
petak HARMICA, LADUČ, ŠENKOVEC

 

DAN ODVOZALOKACIJA
ponedjeljak TRSTENIK
srijeda cijelo područje općine osim Trstenika
DAN ODVOZALOKACIJA
srijeda PUŠĆA ulice: A. Kovačića, Grmovćica i S. Stanišaka
PUŠĆANSKI HRUŠEVAC
četvrtak D. PUŠĆA, G. PUŠĆA, HREBINE, M. MAGDALENA, ŽLEBEC PUŠĆANSKI
petak BREGOVLJANA, PUŠĆANSKA DUBRAVA

 

DAN ODVOZALOKACIJA
utorak Cijelo područje općine