• 1. Rapored odvoza papira i plastike
  GRAD ZAPREŠIĆ
  DAN ODVOZALOKACIJA
  1. ponedjeljak u mjesecudio grada Zaprešića - ulice: M. Skurjenija, bana J. Jelačića od Skurjenijeve, Industrijska, Al. Ð. Jelačića, Kalamirova, Merenjska, Luška, Hruševečka, Pojatenska, Kupljenska, D. Tadijanovića, M. Krleže, K. Š. Ðalskog, D. Domjanića, I. Mažuranića, J. Oršića, I. Kozarčanina, Grada Kaštela, T. Ujevića, A. Kovačića, Kiseljak, Kanadska, A. Starčevića, Veliki Vrh, M. Bogovića, J. Draškovića
  1. utorak u mjesecudio grada Zaprešića - ulice: Bana J. Jelačića do Skurjenijeve, A. Šenoe, A. Mihanovića, F. Livadića, Lj. Gaja, V. Bukovca, O. Ivekovića, Račkog, J. Račića, J. Kosića, S. Vraza, D. Rakovca, I. Kukuljevića, V. Babukića, V. Novaka, Braće Ribar, Ledine, P. Štoosa, Zabočka, S. Fabeka, Prigorska, Brdovečka, Mokrička, M. Ožegovića, Lj. Vukotinovića, Lužnička, F. Galovića, Klanječka, D. Demetra
  1. srijeda u mjesecudio grada Zaprešića - ulice: P. Lončara, Obrubići, J. Malekovića, S. Ružić - Hlaja, I. Vencla, Savska, I. Turkovića, R. Teofilovića, V. Priščana, N. Kinka, Z. Lozančića, J. Petrekovića, Kneza Domagoja, Tržna, M. Šestanja, I. Jurmana, Aleja Žrtava 1903., Alojzija Stepinca, I. Ostreša, Zagorska, M. Krušlina, Galijaševićeva, M. Brašića, M. Gajšaka
  1. četvrtak u mjesecudio grada Zaprešića - ulice: Hrvatske mladeži, V. Nazora, M. Gupca, I. Svraća, M. Fistrića, Oborovska, Kodrmanova, Trakoščanska, Poljanička, Puščanska, Dolenska, R. Bosaka, I. Gregorića, Z. Vinceka, Sljemenska, Jakšina, Bistranska, Ivanečka, D. Devčića, Krapinska, Jelice Jug, Rakitovec I, II, III I IV, Nova ulica, Ruševje, Klake, Kolodvorska
  3. ponedjeljak u mjesecuKupljenovo, Pojatno
  3. četvrtak u mjesecuŠibice
  3. petak u mjesecuMerenje, Kupljenski Hruševec
  4. petak u mjesecuIvanec, Jablanovec i Jarek
  OPĆINA BISTRA
  DAN ODVOZALOKACIJA
  4. utorak u mjesecuPoljanica (bez Bistranske i Peščenke) i Novaki
  4. srijeda u mjesecuDonja Bistra i Bukovje
  4. četvrtak u mjesecuOborovo i Gornja Bistra, cijela Bistranska i Peščenka
  OPĆINA DUBRAVICA
  DAN ODVOZALOKACIJA
  1. petak u mjesecucijelo područje općine
  OPĆINA BRDOVEC
  DAN ODVOZALOKACIJA
  2. ponedjeljak u mjesecuLaduč i Šenkovec
  2. utorak u mjesecuPrudnice, Javorje i Zdenci
  2. srijeda u mjesecuVukovo Selo, Drenje, Harmica i Ključ
  3. utorak u mjesecudio Brdovca - ulice: I. Gregorića, N. Tesle, Šumska, J. Kukovića, A. Baričevića, Vinogradska, S. Radića, Gračec, Bregovita od Nove ulice, P. Horvatića, J. Dojčića, Nova ulica, Rujave, Luska, Željeznička, N. Širanovića, D. Butorca, Pavla Beluhana i A. Šenoe
  3. srijeda u mjesecudio Brdovca - ulice: Braće Bukovine, Zagorska, V. Leša, Lozančićeva, Selec, Ž. Klinčića, V. Novaka, Popov brijeg, Bregovita do Nove ulice, J. Anića, M. Gupca, R. Balje, S. Zagozde, B. Malekovića, odvojak braće Bukovine
  3. četvrtak u mjesecuPrigorje
  OPĆINA MARIJA GORICA
  DAN ODVOZALOKACIJA
  2. četvrtak u mjesecuTrstenik, Hrastina, Marija Gorica, Oplaznik, Celine, Žlebec Gorički
  2. petak u mjesecuKraj Gornji, Kraj Donji, Bijela Gorica, Sv. Križ
  OPĆINA PUŠĆA
  DAN ODVOZALOKACIJA
  3. ponedjeljak u mjesecuHruševec Puščanski
  4. ponedjeljak u mjesecuCijelo područje općine i Stanišakov Jarek
  OPĆINA LUKA
  DAN ODVOZALOKACIJA
  3. petak u mjesecuCijelo područje općine Luka