• 1. Rapored odvoza papira i plastike
  GRAD ZAPREŠIĆ
  DAN ODVOZALOKACIJA
  1. ponedjeljak u mjesecudio grada Zaprešića - ulice: A. Kovačića, A. Starčevića, Al. Đ. Jelačića, bana J. Jelačića od Skurijenijeve, D. Domjanića, D. Tadijanovića, Grada Kaštela, Hruševečka, I. Kozarčanina, I. Mažuranića, Industrijska, J. Draškovića, J. Oršića, K. Š. Đalskog, Kalamirova, Kanadska, Kiseljak, Kupljenska, Lučka, M. Bogovića, M. Krleže, M. Skurjenija, Merenjska, Pojatenska, T. Ujevića, Veliki Vrh
  1. utorak u mjesecudio grada Zaprešića - ulice: A. Mihanovića, A. Šenoe, Bana J. Jelačića do Skurjenijeve, Braće Ribar, Brdovečka, D. Demetra, D. Rakovca, F. Galovića, F. Livadića, I. Kukuljevića, J. Kosića, J. Račića, Klanječka, Ledine, Lužnička, Lj. Gaja, Lj. Vukotinovića, M. Ožegovića, Mokrička, O. Ivekovića, P. Štoosa, Prigorska, Račkog, S. Fabeka, S. Vraza, V. Babukića, V. Bukovca, V. Novaka, Zabočka
  1. srijeda u mjesecudio grada Zaprešića - ulice: A. Stepinca, Aleja žrtava 1903., Av. Hrv. Branitelja, Davora bašićaGalijaševićeva, I. Jurmana, I. Ostreša, I. Turkovića, I. Vencla, J. Malekovića, J. Petrekovića, Kneza Domagoja, M. Brašića, M. Gajšaka, M. Krušlina, M. Šestanja, N. Kinka, Obrubići, P. Lončara, R. Teofilovića, S. Ružić - Hlaja, Savska, Tržna, V. Prišćana, Z. Lozančića, Zagorska
  1. četvrtak u mjesecudio grada Zaprešića - ulice: Bistranska, Dolenska, Hrvatske mladeži, I. Gregorića, I. Svrača, Ivanečka, Jakšina, Jelice Jug, Klake, Kodrmanova, Kolodvorska, Krapinska, M. Fistrića, M. Gupca, Nova ulica, Oborovska, P. Devčića, Poljanička, Pušćanska, R. Bosaka, Rakitovec I, II, III i IV,Ruševje, Sljemenska, Trakošćanska, V. Nazora, Z. Vinceka
  3. ponedjeljak u mjesecuKupljenovo, Pojatno
  3. četvrtak u mjesecuŠibice
  3. petak u mjesecuMerenje, Kupljenski Hruševec
  4. petak u mjesecuIvanec, Jablanovec i Jarek
  OPĆINA BISTRA
  DAN ODVOZALOKACIJA
  4. utorak u mjesecuPoljanica (bez Bistranske i Peščenke) i Novaki
  4. srijeda u mjesecuDonja Bistra i Bukovje
  4. četvrtak u mjesecuOborovo i Gornja Bistra, cijela Bistranska i Peščenka
  OPĆINA DUBRAVICA
  DAN ODVOZALOKACIJA
  1. petak u mjesecucijelo područje općine
  OPĆINA BRDOVEC
  DAN ODVOZALOKACIJA
  2. ponedjeljak u mjesecuLaduč i Šenkovec
  2. utorak u mjesecuPrudnice, Javorje i Zdenci
  2. srijeda u mjesecuVukovo Selo, Drenje, Harmica i Ključ
  3. utorak u mjesecudio Brdovca - ulice: A. Baričevića, A. Šenoe, Bregovita od Nove ulice, D. Butorca, Gračec, I. Gregorića, J. Dojčića, J. Kukovića, Luska, N. Širanovića, N. Tesle, Nova ulica, P. Horvatića, Pavla Beluhana, Rujave, S. Radića, Šumska, Vinogradska, Željeznička
  3. srijeda u mjesecudio Brdovca - ulice: B. Malekovića, Braće Bukovine, Bregovita do Nove ulice, J. Anića, Lozančićeva, M. Gupca, odvojak braće Bukovine, Popov brijeg, R. Balje, S. Zagozde, Selec, V. Leša, V. Novaka, Zagorska, Ž. Klinčića,
  3. četvrtak u mjesecuPrigorje
  OPĆINA MARIJA GORICA
  DAN ODVOZALOKACIJA
  2. četvrtak u mjesecuTrstenik, Hrastina, Marija Gorica, Oplaznik, Celine, Žlebec Gorički
  2. petak u mjesecuKraj Gornji, Kraj Donji, Bijela Gorica, Sv. Križ
  OPĆINA PUŠĆA
  DAN ODVOZALOKACIJA
  3. ponedjeljak u mjesecuHruševec Puščanski
  4. ponedjeljak u mjesecuCijelo područje općine i Stanišakov Jarek
  OPĆINA LUKA
  DAN ODVOZALOKACIJA
  3. petak u mjesecuCijelo područje općine Luka
 • 2. Raspored odvoza miješanog komunalnog otpada
  GRAD ZAPREŠIĆ-ulice
  DAN ODVOZALOKACIJA
  ponedjeljakdio grada Zaprešića - ulice: A. Kovačića, A. Šenoe, Aleja Đure Jelačića, B. J. Jelačića 139-165, Brdovečka, D. Demetera, D. Domjanića, D. Tadijanovića, F. Livadića, F. Galijaševića, F. Galovića, Grada Kaštela, , Hruševečka, I. Jurmana, I. Kukuljevića, I. Mažuranića, I. Turkovića, I. Vencla, Industrijska, J. Draškovića, J. Malekovića, J. Oršića, J. Petrekovića, K. Š. Đalskog, Kalamirova, Kanadska, Kiseljak, Kneza Domagoja, Kupljenska, Lučka, Lužnička, LJ. Gaja 5-35, M. Krleže, M. Ožegovića, M. Skurjenija, M. Šestanja, M.Gajšaka, Merenjska, Mokrička, Nine Kinka, Obrubići, P. Lončara, Pojatenska, Prigorska, R. Teofilovića, Savska, Stjepana Ružića Hlaja, T. Ujevića, Tržna, V. Babukića, V. Prišćana, Veliki vrh, Vukotinovićeva, Z. Lozančića
  utorakdio grada Zaprešića - ulice: A. Mihanovića, A. Starčevića, B. J. Jelačića 1-102, Bistranska, Braće Ribara, D. Kodrmana, D. Rakovca, Dolenska, F. Krajačića, Hrv. mladeži , I. Gregorića, I. Ostreša, I. Svrača, Ivanečka, J. Jug, J. Kosića, J. Račića, Jakšina, Klake, Kodrmanova, Kolodvorska, Krapinska, Ledine, LJ. Gaja 1-3D, M. Fistrića, M. Račkog, K.A.Stepinca, Avenija Hrv. Branitelja, Nova ulica, O. Ivekovića, P. Devčića, P. Štoosa, Poljanička, Pušćanska, Rakitovec (I, II, III), R. Bosaka, Ruševje, S. Fabeka, S. Vraza, Sljemenska, Trakonšćanska, V. Bukovca, V. Nazora, V. Novaka, Z. Vinceka, Zabočka, Zagorska
  ZAPREŠIĆ- naselja
  DAN ODVOZALOKACIJA
  utorakŠIBICE (osim Industrijske ulice)
  srijedaKUPLJENOVO,
  KUPLJENSKI HRUŠEVAC
  četvrtakIVANEC, JABLANOVEC, ŠIBICE (Industrijska )
  petakPOJATNO
  OPĆINA BISTRA
  DAN ODVOZALOKACIJA
  četvrtakBUKOVJE, NOVAKI, OBOROVO, GORNJA BISTRA – ostale ulice
  petakDONJA BISTRA, POLJANICA, GORNJA BISTRA ulice: M. štreka,Novo naselje, Pljuskovec, Podgorska, Strmečka, Vinogradski odvojak
  OPĆINA DUBRAVICA
  DAN ODVOZALOKACIJA
  srijedacijelo područje općine
  OPĆINA BRDOVEC
  DAN ODVOZALOKACIJA
  ponedjeljakBRDOVEC
  utorakDRENJE, JAVORJE,
  KLJUČ BRDOVEČKI, VUKOVO SELO
  srijedaPRIGORJE, PRUDNICE, ZDENCI
  petakHARMICA, LADUČ, ŠENKOVEC
  OPĆINA MARIJA GORICA
  DAN ODVOZALOKACIJA
  ponedjeljakTRSTENIK
  srijedacijelo područje općine osim Trstenika
  OPĆINA PUŠĆA
  DAN ODVOZALOKACIJA
  srijedaPUŠĆA ulice: A. Kovačića, Grmovćica i S. Stanišaka
  PUŠĆANSKI HRUŠEVAC
  četvrtakD. PUŠĆA, G. PUŠĆA, HREBINE, M. MAGDALENA, ŽLEBEC PUŠĆANSKI
  petakBREGOVLJANA, PUŠĆANSKA DUBRAVA
  OPĆINA LUKA
  DAN ODVOZALOKACIJA
  utorakCijelo područje općine