Reciklažna dvorišta

Korisnici usluge kategorije kućanstvo koji nisu na lokaciji obračunskog mjesta preuzeli odgovarajuće spremnike za biootpad i reciklabilni komunalni otpad, do preuzimanja spremnika obvezni su odlagati predmetni komunalni otpad putem spremnika na javnim površinama ili u reciklažnim dvorištima kojima upravlja davatelj usluge.

Uz predočenje osobne iskaznice, svi građani grada Zaprešića te okolnih općina (samo fizičke osobe), na reciklažnom dvorištu mogu BEZ NAKNADE odložiti preko 40 vrsta otpada.

Otpad koji se zaprima od korisnika usluge:
Problematični otpad (otapala, kiseline, lužine, fotografske kemikalije, pesticidi…), otpadni papir, metali, staklo, plastika, tekstil, krupni otpad, jestiva ulja i masti, boje, deterdženti, lijekovi, baterije i akumulatori, električna i elektronička oprema, gume, građevinski otpad iz kućanstva* (beton, cigle, crijepovi, pločice…)

*Građevinski otpad iz kućanstva – do 200kg unutar 6 mjeseci po korisniku

Korištenje spremnika na javnim površinama i reciklažnim dvorištima za građane je BESPLATNO.

Reciklažno dvorište Zaprešić

ADRESA: ZAPREŠIĆ, Ulica bana Josipa Jelačić 168
RADNO VRIJEME
(nedjelja i državni praznici zatvoreno)
ponedjeljak – petak 8-20 (zimi do 17)
subota 8-14

Reciklažno dvorište Zaprešić

ADRESA: KLJUČ BRDOVEČKI, Mihovila Krušlina 35
RADNO VRIJEME
(nedjelja i državni praznici zatvoreno)
ponedjeljak – petak 8-16:30 (zimi do 17)
subota 8-14

Pravilnici