Sustav naplate parkiranja

Radno vrijeme naplate parkiranja:

 • radnim danom od 7 do 19 sati
 • subotom od 7 do 13 sati

Radno vrijeme naplate parkiranja:

 • Parkirni aparat na kovanice (po satu)
 • Web aplikacija Bmove (po satu)
 • Usluga sms-parking (po satu): 707031 (1. zona),  707032 (2. zona)
 • Uplatom na žiro račun Zaprešića d.o.o. (parking bon, dnevne, mjesečne i godišnje)
 • web portal webpark.hr

Cijene parkiranja po satu

 • 1. zona: 0,50 eur (max 2 sata)
 • 2. zona: 0,40 eur

Dnevna parkirališna karta (DPK) je jedinstvena (vrijedi za prvu i drugu zonu) i iznosi 7,96 eur. Vrijedi 24h ili do istog sata slijedećeg radnog dana.

ZONAKORISNIKMJESEČNAGODIŠNJAVRIJEDI U ZONI
1Fizičke osobe39,82 eur430,02 eur1  i  2
Pravne osobe66,36 eur716,70 eur2
2Fizičke osobe26,54 eur286,68 eur2
Pravne osobe53,09 eur573,36 eur2

 

ZONAKORISNIKMJESEČNAGODIŠNJAVRIJEDI U ZONI
1Stanari3,98 eur39,82 eur1  i  2
2Građani Grada Zaprešića2,65 eur26,54 eur2
Pravne osobe21,24 eur 2
Zaposlenici17,25 eur 2
Studenti veleučilišta ABK2,65 eur 2

 

KORISNIKDOKUMENTI
StanariOsobna iskaznica ili uvjerenje o prebivališti/boravištu
Prometna dozvola
Pravne osobeIzvadak iz sudskog registra
Ugovor o zakupu poslovnog prostora (ako se radi o zakupu)
Prometna dozvola
ObrtniciObrtnica
Osobna iskaznica
Prometna dozvola
ZaposleniciPotvrda o zaposlenju
Osobna iskaznica
Prometna dozvola
Studenti veleučilišta ABKDokaz o pohađanju
Osobna iskaznica
Prometna dozvola

 

OPISCIJENA
Naknada za izdavanje naljepnice za osobe sa invaliditetom2,65 eur
Naknada za izdavanje naljepnice za korištenje rezerviranog parkirališta2,65 eur
Prepaid bon 1010,00 eur
Prepaid bon 2020,00 eur
Prepaid bon 3030,00 eur

 

Parkirališne karte moguće je kupiti:
 • na parkirnom aparatu (po satu)
Na lokacijama parkirališta postavljeni su  parkirni aparati sa detaljnim uputama za kupnju parkirališne karte. Parkirališnu kartu korisnik mora vidljivo istaknuti u vozilu (ispod vjetrobranskog stakla) kako bi ista bila vidljiva kontroloru naplate parkiranja.
 • mobilnim uređajem (po satu)
Plaćanje parkiranja po satu omogućeno je i slanjem SMS poruke na posebne (m-parking) brojeve, koji označuju pojedinu parkirališnu zonu. Za prvu zonu to je broj 707031, a za drugu 707032.
 • u prostorijama Zaprešića d.o.o., Zelengaj 15 (parking bon, dnevne, mjesečne i godišnje)
Parking bon, dnevne, mjesečne i godišnje parkirališne karte moguće je kupiti  u prostorijama Zaprešića d.o.o., RJ parkirališta, od ponedjeljka do petka od 07 do 15 sati. Zahtjev za izdavanje mjesečnih i godišnjih parkirališnih karata moguće je, uz potrebnu dokumentaciju, dostaviti i elektroničkom poštom na adresu parkiralista@komunalno-zapresic.hr. Putem WEB-a neće biti moguće kupiti prvu povlaštenu kartu jer je potrebno dokazati pravo na istu. Nakon toga povlašteni korisnici će moći produživati kupljene proizvode.