Za zeleni Zaprešić


Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom (referentni broj: KK.06.3.1.07)


CILJ PROJEKTA:

Cilj projekta je izgraditi svijest i educirati građane grada Zaprešića o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, njegovim pravilnim odlaganjem u kućanstvima, kućnom kompostiranju te ponovnoj upotrebi predmeta s ciljem smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagalištima otpada.

SVRHA I OPRAVDANOST:

Postojeći način prikupljanja komunalnog otpada još nije u cijelosti usklađen s odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpada, Planom gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017. – 2022. godine te Programom izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom. Potrebno je povećati učinkovitost gospodarenja otpadom i informiranja, odnosno educiranja građana. Građani grada Zaprešića odvajaju iskoristive komponente iz komunalnog otpada, međutim, potrebno je pojačati svijest o odvojenom prikupljanju otpada, kako bi ovakvo postupanje otpadom bilo racionalno, ekonomski isplativo te ne bi predstavljalo opterećenje kapacitetu odlagališta otpada. Projektom se želi dotaknuti ciljne skupine definirane mapiranjem Programom izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom: svi građani grada Zaprešića, žene, umirovljenici, odgojno obrazovne institucije, milenijska generacija te poslovna javnost. Svaka od aktivnosti usko se veže za ciljne skupine.

AKTIVNOSTI PROJEKTA:

Planirane aktivnosti obuhvaćaju devet mjera propisanih Programom izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, od toga:

 • Obvezne mjere:
 1. Letci o sprječavanju nastanka otpada, odgovornom postupanju s otpadom, odvojenom sakupljanju otpada, ponovnoj upotrebi predmeta, kompostiranju 
 2. Vodiči (brošure) o sprječavanju nastanka otpada, odgovornom postupanju s otpadom, odvojenom sakupljanju otpada, ponovnoj upotrebi predmeta, kompostiranju 
 3. Plakati o sprječavanju nastanka otpada, odgovornom postupanju s otpadom, odvojenom sakupljanju otpada, ponovnoj upotrebi predmeta, kompostiranju 
 4. Nadogradnja postojećih mrežnih stranica JLS-a/Komunalnog poduzeća Zaprešić d.o.o. sadržajima vezanih uz održivo gospodarenje otpadom
 5. Specijalizirana TV emisija o održivom gospodarenju otpadom 
 • Preporučene mjere:
 1. Predstave za predškolsku djecu 
 2. Edukativne bojanke za djecu 
 3. Radijske reklame o gospodarenju otpadom 
 4. TV reklame o gospodarenju otpadom 

TRAJANJE PROJEKTA: 16.11.2018. – 16.11.2019. godine

NADLEŽNO TIJELO: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 542.476,01 kn

BESPOVRATNA SREDSTVA IZ KOHEZIJSKOG FONDA: 461.104,60 kn (85%)

Kroz planirane aktivnosti poput izrade i distribucije letaka, vodiča i plakata, informiranja putem mrežnih stranica, televizijskih i radijskih emisija i reklama, predstava za predškolsku djecu i izrade edukativnih slikovnica, namjera je doprijeti do svih generacija i skupina građana te tako povećati njihovu svijest o nužnosti odvojenog prikupljanja otpada kako bi ono bilo racionalno, učinkovito, ekonomski isplativo te ne bi predstavljalo opterećenje kapacitetu odlagališta otpada. Stoga je nužno izgraditi svijest o odgovornom ponašanju, posebice kod mlađih generacija predškolskog i školskog uzrasta, pa će provedba projekta ‘Za zeleni Zaprešić’ zasigurno uvelike tome doprinijeti.

Kontakt za više informacija:

Grad Zaprešić
Upravni odjel za financije i gospodarski razvitak
Odsjek za investicije i fondove EU
T: +385 1 3717 550
E: tslatkovic@zapresic.hr

www.zapresic.hr

www.strukturnifondovi.hr

*Sve video uratke možete pogledati na stranicama grada Zaprešića pod rubrikom Projekti u provedbi – Za zeleni Zaprešić