ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Zaštita osobnih podataka ostvaruje se temeljem:

  • Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR) i
  • Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, br. 42/18)

Društvo ZAPREŠIĆ, d.o.o.  usvojilo je smjernice za implementaciju GDPR-a koje su sadržane u  POLITICI ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA.

INFORMIRANJE PODNOSITELJA ZAHTJEVA O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

Obrazac informiranja

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA

Službenik za zaštitu podataka je osoba imenovana od strane voditelja obrade i izvršitelja obrade sukladno članku 37. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Zadaće službenika za zaštitu podataka propisane su člankom 39. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Službenikom za zaštitu osobnih podataka u društvu ZAPREŠIĆ d.o.o. imenovana je Ivana Bralić Pančić

 

Službeni kontakt podaci službenika za zaštitu podataka su:

E-mail adresa: ibpancic@komunalno-zapresic.hr
Adresa: Zaprešić, Zelengaj 15
Telefonski broj: 01/4008-133; kućni 315

Svi zahtjevi za pristup ili ispravak osobnih podataka upućuju se Službeniku za zaštitu osobnih podataka koje će odgovor na svaki zahtjev dostaviti u roku od 30 dana od primitka pismenog zahtjeva od Ispitanika.

ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA