Zimska služba

O zimskoj službi

Zaprešić d.o.o. obavlja poslove zimske službe na području grada Zaprešića i pripadajućih mjesnih odbrora., u smislu održavanja javno-prometnih površina u zimskim uvjetima.

To podrazumijeva:

  • izvedbu pripremnih radova prije nastupanja zimskih uvjeta
  • sprječavanje sklizavosti kolnika posipanjem soli ili sipine
  • čišćenje snijega s nogostupa (53.000 m2) i prometnica (120 km) – prema odobrenom planu čišćenja od strane
     Poglavarstva grada Zaprešića
  • čišćenje parkirališta i autobusnih ugibališta

Karakteristike

  • 15 ekipa: dežurstvo 0-24 sata
  • zimska baza: kapacitet soli 600 t, kapacitet kamene sitneži 450 t
  • 5 malih traktora za čišćenje

Karte zimske službe: